Innsyn i arkivplan

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Statistisk sentralbyrå - SSB, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Arkivansvarlig i Statistisk sentralbyrå,

Jeg sendte en forespørsel for en tid tilbake om innsyn i deres arkivplan. På det tidspunktet var den under utarbeidelse og det var ikke klart hvilken form den skulle ha. Håper nå dette arbeidet er kommet lenger og ber derfor igjen om innsyn i SSB sin arkivplan.

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

Postmottak, Statistisk sentralbyrå - SSB

Hei - Siv Hunstad, som er gruppeleder for arkivet og kan gi deg et grundigere svar, er tilbake fra ferie 10. august. - Dette er derfor et foreløpig svar.

Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene var du i kontakt med SSB vedrørende innsyn i arkivplan i 2012 - Kan det stemme? Meg bekjent er ikke situasjonen med hensyn til arkivplan i SSB endret siden den gangen. I februar 2014 flyttet SSB fra Kongens gate til Akersveien. I årene før flyttingen (og også etter flyttingen) har arkivet i SSB måttet bruke store ressurser på avlevering- og digitaliseringsprosjekter som følge flyttingen og mindre plass til arkivmateriale i de nye lokalene.

Mvh

Arild Åmillom
Arkivet i SSB

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Gorm Eriksen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #9]]
Sendt: 9. juli 2015 17:45
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i arkivplan

Kjære Arkivansvarlig i Statistisk sentralbyrå,

Jeg sendte en forespørsel for en tid tilbake om innsyn i deres arkivplan. På det tidspunktet var den under utarbeidelse og det var ikke klart hvilken form den skulle ha. Håper nå dette arbeidet er kommet lenger og ber derfor igjen om innsyn i SSB sin arkivplan.

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hei, og takk for raskt svar.

Håper at dere har mer informasjon i august. Det er vanskelig å vite hva man kan be om innsyn i uten en arkivplan.

Vi er på jakt etter et arkiv med informasjon om offentlige virksomheter, men vet ikke nanvet på arkivet. Sender en egen henvendelse på dette senere.

Med vennlig hilsen,

Gorm Eriksen