Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det bes om innsyn i direktør Christine Meyers arbeidskontrakt.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Hunstad, Siv, Statistisk sentralbyrå - SSB

Hei!

Viser til din forespørsel om innsyn i Christine Meyers arbeidskontrakt.

Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Når det gjelder innsyn i hennes arbeidskontrakt, ber vi deg kontakte Finansdepartementet.

Avslag på begjæring om innsyn kan, innen 3 uker, kreves begrunnet etter Offentleglova § 31 andre ledd.
Avslag kan videre påklages i samsvar med reglene i Offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen

Arkivet i SSB

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #530]]
Sendt: 10. november 2017 18:33
Til: Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i arbeidskontrakt

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det bes om innsyn i direktør Christine Meyers arbeidskontrakt.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #530]

Er [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statistisk sentralbyrå - SSB? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------