Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærere på Rud vgs fra 01.01.2012 og til dags dato

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg ønsker en oversikt over alle de som har vært ansatt ved undervisning på yrkesfaglig linje TiP på Rud vgs i Bærum ifra 01.01.2012 og til dags dato. Jeg behøver navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs. fast, vikar, deltid og stillings prosent(%) osv.

Hvis det er standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter og som letter arbeidet med å ta ut denne ettersøkte informasjonen, da er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da jeg antar at det dreier seg om i underkant av ca. 10 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelsekontrakter som er inngått.

Jeg forventer meg at Akershus fylkeskommune instans for utdanning kan gi svar på min innsynsønske snarest mulig og påpeker Offentlighetsloven. Der sies der at innsynsønske skal behandles/besvares på innom rimelig tid dvs. 3 dager og om svar har ikke kommet innom 5 dager da er det å tolke som nekt.

Jeg forventer meg at informasjonen sendes hit til mimsebronn.no.

Takk på forhånd og hilsen

Ørvar Sigfusson

Postmottak AFK,

Henvendelsen er mottatt og registrert samt videresendt til fagkontor for behandling.
Mvh
Postmottak
Akershus fylkeskommune
Soan.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ørvar Sigfusson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #684]]
Sendt: 1. februar 2018 11:30
Til: Postmottak AFK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærere på Rud vgs fra 01.01.2012 og til dags dato

Kjære Akershus fylkeskommune,

Jeg ønsker en oversikt over alle de som har vært ansatt ved undervisning på yrkesfaglig linje TiP på Rud vgs i Bærum ifra 01.01.2012 og til dags dato. Jeg behøver navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs. fast, vikar, deltid og stillings prosent(%) osv.

Hvis det er standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter og som letter arbeidet med å ta ut denne ettersøkte informasjonen, da er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da jeg antar at det dreier seg om i underkant av ca. 10 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelsekontrakter som er inngått.

Jeg forventer meg at Akershus fylkeskommune instans for utdanning kan gi svar på min innsynsønske snarest mulig og påpeker Offentlighetsloven. Der sies der at innsynsønske skal behandles/besvares på innom rimelig tid dvs. 3 dager og om svar har ikke kommet innom 5 dager da er det å tolke som nekt.

Jeg forventer meg at informasjonen sendes hit til mimsebronn.no.

Takk på forhånd og hilsen

Ørvar Sigfusson

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #684]

Er [Akershus fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Akershus fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Ørvar Sigfusson la igjen en merknad ()

Fikk svaret til min private E-postkonto se under:

"Det vises til din innsynsbegjæring 1.2.18. Vedlagt følger dokumenter som etterspurt.

Dokumentene sendes til din private e-postadresse, jf. offentleglova § 30, først ledd.

Avgjørelsen om måten innsyn er gitt på kan påklages, jf. offentligloven § 32. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstansen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage sendes til Akershus fylkeskommune, p.b. 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

Med vennlig hilsen
Natasha H. Kjølås-Larsen
rådgiver
HR-avdelingen
Akershus fylkeskommune"

Jeg har info (dokumenter) på min private E-post over de som er ansatte på TiP fra 1.1.2012 og til dags dato. Alle de 3 karene ansettes som vikarer uten unntak og det undrer jeg meg stort over. Tidsbegr.heltid på 1 av de og Tilfeldig vikar med start på 0% på 2 av de og sen etter første perioden er det fast %tall som brukes.

Jeg spør meg hva er en ansettelse .... Tja fordi jeg har fått brev som tilsier at ingen ansettelse har funnet sted i en viss periode når "vikar" arbeidsavtaler var fornyet igjen og igjen.... ja det er ikke lett å forstå litt av hvert.

Mvh
Ørvar Sigfusson

PS: Tror ikke at siste ord er sagt i saken fra min side...... Skal vente å se hva kommer mer.