Innsyn i anbudskonkuransen rundt ID-Porten/MinID

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hans-Petter Fjeld

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg ser av EVRY sin pressemelding 14. januar [1] at det har vært
en anbudskonkuranse rundt drift av ID-Porten/MinID.

Jeg skulle likt å vite hvilket saksnr denne anbudskonskuransen hadde
og innsyn i alle dokumentene som er relatert til denne anbudskonkuransen.

1 - https://www.evry.no/bedrift/investor/bor...

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

Heggenes, Siri Ringheim, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring mottatt 08.07.15.

 

Kravet om innsyn gjelder i en meget omfattende sak hos Difi. Det vil
derfor ta tid å gå igjennom dokumentene før innsyn kan gis. Grunnet
ferietid får vi ikke begynt dette arbeidet før i uke 32. Innsyn i
dokumentene kan således ikke gis før i løpet av uke 32-33. Dere vil bli
holdt orientert om fremdriften i saken.

 

Venlig hilsen

 

Siri Ringheim Heggenes
seniorrådgiver, Avdeling for IT drift og utvikling

Tlf. / Mob. 415 30981

 

[1]Difi-logo.gif

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00
[2]www.difi.no

 

References

Visible links
2. http://www.difi.no/

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

39 Attachments

Difi viser til e-post fra dem datert 8.7.2015 og til foreløpig svar fra
Difi den 9.7.2015.

 

Saken «Anskaffelse – Driftstjenester for ID-porten, MinID og Digitalt
kontaktregister – DINA – konkurransen», saksnummer 13/00203, inneholder
dokumentasjonen fra anskaffelsesprosessen.

 

Vi gjør oppmerksom på at saken er omfattende og inneholder store mengder
dokumentasjon. Den gjelder hele anskaffelsesprosessen fra
planlegging/forberedelse til signert kontrakt, og det dreier seg om en
anskaffelse med prekvalifisering og forhandlinger.

 

Vedlagt denne e-posten finner du en oversikt over dokumentasjon i saken.
Vi har også lagt ved endelig konkurransegrunnlag, tildelingsbrevene og
anskaffelsesprotokollen. Vi vil i morgen eller mandag oversende sladdet
versjon av Evry sitt endelige tilbud i konkurransen. Vi ber om
tilbakemelding på om andre dokumenter i saken er av interesse, se vedlagt
oversikt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ole Henrik Myklebust

Rådgiver

 

[1]Beskrivelse: Difi-logo.gif

 

Direktoratet for forvaltning og IKT  
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00
[2]www.difi.no

 

 

References

Visible links
2. http://www.difi.no/

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

På grunn av kvalitetssikring av sladding av taushetsbelagte opplysninger
vil det gå noe lenger tid før det endelige tilbudet fra Evry i
DINA-konkurransen oversendes. Dokumentet vil bli oversendt så fort det er
klart, forhåpentligvis denne uken og senest starten av neste uke.

 

Med vennlig hilsen

 

Ole Henrik Myklebust

Rådgiver

 

[1]Beskrivelse: Difi-logo.gif

 

Direktoratet for forvaltning og IKT  
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00
[2]www.difi.no

 

 

References

Visible links
2. http://www.difi.no/

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Attachments

Viser til innsynsbegjæring i DINA-konkurransen og tidligere korrespondanse
i saken.

 

Vedlagt ligger bilag 5, 7 og 8 fra Evry sitt endelige tilbud i
konkurransen.

 

Opplysninger som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde er
unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 13 første ledd, jf.
forvaltningsloven § 13 første avsnitt nr. 2. I tillegg er det sladdet
opplysninger der det er påkrevd fordi innsyn vil lette gjennomføringen av
straffbare handlinger, jf. offentleglova § 24 tredje avsnitt første
setning.

 

Merinnsyn etter lovens § 11 er vurdert. Ved avslag på innsynsbegjæring kan
det kreves nærmere begrunnelse for avslaget innen 3 uker fra mottak, jf.
offentleglova § 31, 2.ledd. Avslag på innsynsbegjæring kan påklages i
samsvar med offentleglova § 32, 1.ledd.

 

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].

 

Resterende dokumenter fra Evry sitt endelige tilbud i konkurransen blir
sendt fortløpende så snart kvalitetssikring av sladding av taushetsbelagte
opplysninger er ferdig kvalitetssikret.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Difi

 

 

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Attachments

Hei.

 

På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler.

Her er første del.

 

Vennlig hilsen

Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning

 

[1]cid:image001.gif@01CAF0E5.15A96340

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 Faks: 22 45 10 01
[2][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [3]www.difi.no

References

Visible links
2. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

Hei.

 

På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler.

Her er andre del.

 

Vennlig hilsen

Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning

 

[1]cid:image001.gif@01CAF0E5.15A96340

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 Faks: 22 45 10 01
[2][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [3]www.difi.no

 

References

Visible links
2. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

Hei.

 

På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler.

Her er tredje del.

 

Vennlig hilsen

Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning

 

[1]cid:image001.gif@01CAF0E5.15A96340

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 Faks: 22 45 10 01
[2][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [3]www.difi.no

References

Visible links
2. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

Hei.

 

På grunn av for liten postkasse  for filene sendes de nå i flere deler.

Her er siste del.

 

Vennlig hilsen

Seksjon for arkiv og dokumentforvaltning

 

[1]cid:image001.gif@01CAF0E5.15A96340

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 Faks: 22 45 10 01
[2][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [3]www.difi.no

References

Visible links
2. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.difi.no/