Innsyn dokumenter relatert til Steinar Marthinsens avgang

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter, vurderinger, notater, eposter og sms relatert til Steinar Marthinsens avgang.

Med vennlig hilsen,

Sindre Sindresen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, HamarDet bekreftes herved at Helse Sør-Øst RHF har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig
saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

 

Helse Sør-Øst RHF har iht personopplysningsforskriften og Norm for
informasjonssikkerhet ikke anledning til å gi svar som inneholder
helseopplysninger pr e-post. Vi vil derfor besvare din henvendelse i brevs
form. Vi ber derfor om at du sender oss din fullstendige postadresse, og
gjerne også telefonnummer slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for
ytterligere opplysninger.

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter
som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi vil derfor
oppfordre deg til å ikke bruke e-post som inneholder sensitive
opplysninger.  

 

Dette er en automatisk opprettet e-post, vennligst ikke svar på denne.

 

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Dokumentsenter

[1]www.helse-sorost.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.helse-sorost.no

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, Hamar

3 Attachments

Vedlagt er korrespondanse og informasjon knyttet til Steinar Marthinsens oppsigelse i Helse Sør-Øst RHF.

• Kopi av Steinar Marthinsens oppsigelse datert 30. juni.
• Kopi av intranettmelding datert 3.7.2017
• Kopi av internettmelding 30.8.2017

Med vennlig hilsen
Dokumentsenteret

Helse Sør-Øst RHF

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sindre Sindresen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #447]]
Sendt: 27. september 2017 19:16
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn dokumenter relatert til Steinar Marthinsens avgang

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter, vurderinger, notater, eposter og sms relatert til Steinar Marthinsens avgang.

Med vennlig hilsen,

Sindre Sindresen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #447]

Er [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse Sør-Øst RHF, Hamar? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------