Innsyn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Jeg ber om innsyn i dokument nummer 62 i sak 2017/590.

Med vennlig hilsen,

Ole Brum

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Jeg etterlyser svar.

Med vennlig hilsen,

Ole Brum

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14 Attachments

Sak: 17/590-62 Riksvalgstyret - Stortingsvalg 2017

Dokument: Stortingsvalget 2017 - Klager på valggjennomføringen til
behandling i riksvalgstyrets møte 270917

 

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 62 i  sak 17/590.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt. Det er til
sammen 60 dokumenter på journalposten og de øvrige vedleggene ettersendes
i separate e-poster.

 

Med vennlig hilsen

Arkivet i KMD

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13 Attachments

Vedlegg til 17/590-62

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13 Attachments

Vedlegg til 17/590-62

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16 Attachments

Vedlegg til 17/590-62

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 Attachments

Vedlegg til 17/590-62