Informerer Byrådet om Sporveiens manglende kompetanse på offentleglova

Oslo kommune, byrådet hadde ikke informasjonen du ba om.

Monica Stensrud

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vil gjøre dere oppmerksomme på at Sporveien nekter å vise til hjemler og nekter å oversende klager når en ber om innsyn etter offentleglova:

https://www.mimesbronn.no/request/ber_de...

(Se øverste lenke i på den siden, nest nederst)

Anmoder dere om å følge opp med dem, siden dere er part i sakene det kreves innsyn i. Dette tar seg ikke bra ut.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]