Informasjon knyttet til nytt sak arkiv - Vurderinger knyttet til publisering av postjournal (2001-01-01)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Froland kommune

Søker innsyn i:
- 2016/3235-14, datert 2001-01-01 - Vurderinger knyttet til publisering av postjournal

Dokumentet hører til saksnr 16/3235 - Informasjon knyttet til nytt sak arkiv.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Postmottak Froland, Froland kommune

.

Postmottak Froland, Froland kommune

1 Attachment

Takk for din henvendelse. Din e-post vil bli videresendt til aktuell
avdeling.

 

Med vennlig hilsen
Froland kommune
[1][Froland kommune henvendelses-e-postadresse]
[2]www.froland.kommune.no

 

[3]cid:image001.jpg@01CE70D6.D42C2C20

 

References

Visible links
1. mailto:[Froland kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.froland.kommune.no/

Froland kommune

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring i sak mottatt
15.03.2019 08:57:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. jf. offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Froland kommune henvendelses-e-postadresse].
Hilsen,
Froland kommune
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Froland kommune henvendelses-e-postadresse]