Kjære Søgne kommune,

Ber om innsyn i offentlig journal for uke 1 2017 fra systemet IBM bostøtte
http://sogne.arkivplan.no/content/view/f...

Med vennlig hilsen,

Allvis

Postmottak, Søgne kommune

Deres e-post er mottatt, journalført og videreformidlet til saksbehandler.

Saksnummer:  17/1

Vennligst oppgi dette saksnummeret ved senere henvendelser.
Kontankt arkivets vakttelefon på telefon nummer 979 90 320 ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

Søgne kommune
Sentralarkivet v/Mona Danielsen
Tlf. 38 05 55 55 | [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse]
www.sogne.kommune.no
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Allvis [mailto:[Innsyns-e-postadresse #270]]
Sendt: 11. januar 2017 09:18
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - IBM bostøtte

Kjære Søgne kommune,

Ber om innsyn i offentlig journal for uke 1 2017 fra systemet IBM bostøtte
http://sogne.arkivplan.no/content/view/f...

Med vennlig hilsen,

Allvis

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Liv Heier Tysil, Søgne kommune

1 Attachment

Vår ref 2017/1

Vennlig hilsen
Søgne kommune
Liv Heier Tysil | konsulent
e-post: [Søgne kommune henvendelses-e-postadresse]

Kjære Liv Heier Tysil,

Jeg takker for interessant svar.

Jf. arkivloven har Søgne kommune ansvar for arkivering av sine egne dokumenter. Ber derfor om å få tilsendt deres avtale med Husbanken hvor de påtar seg fullt ansvar for arkivering av kommunens dokumenter.

Med vennlig hilsen,

Allvis

Søgne kommune

Hei,

Vi viser til din innsynsforespørsel om vår avtale med Husbanken rundt
ansvar for arkivering om kommunens dokumenter.

En slik avtale finnes ikke, og da ingen dokument å gi innsyn i.

Vi har hatt en runde internt, snakket med Husbanken og IKAVA rundt
rutinene for arkivering om bostøttesøknader.
Denne er todelt:
    - Elektroniske søknader går rett til Husbanken og kommer frem på deres
postjournal.
    - Søknader på papir som kommer til kommunen har sålangt ikke blitt
publisert i postjournal, men arkivert på papir.

Som en følge av deres henvendelse, endrer vi nå våre rutiner og vil
heretter ta dokumentene inn i vårt saksarkiv.
Vi vil etterscanne eventuelle søknader kommet fra og med 1/1-2017. De vil
da komme med på vår postjournal.

Opplysninger som er unntatt offentlighet vil ikke komme frem på
postjournalen.

Mvh
Dag Morten Frantzen
avdelingsleder Administrasjonsavdelingen
Søgne kommune