Hundepark

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg lurer samtidig på om jeg kan få oversendt det som er bestemt i forhold til hundepark og hva som vil skje videre.

Vh,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Sælid Lasse Brevik, Fredrikstad kommune

Hei Arne

Hundepark saken er trukket fra saksbehandling på bakgrunn av foreløpig
svar der det er gitt uttrykk for å ikke godkjenne søknaden, sak 2016/6044.
Denne saken tilhører Margrethe Nødtveidt på Regulering- og
byggesaksavdeling.

Er det noen spesielle dokumenter/ i sak 2013/2330 du ønsker, er det fint
om du kan ta kontakt slik at jeg kan finne dokumentene og sende de til
deg. Selve hundepark-saken har pågått i over 3 år med diverse forslag som
ikke er funnet gode nok for gjennomføring, dette være seg beliggenhet,
formålet i overordnede planer og innsigelser fra samfunnet.

 

 

Vennlig hilsen

 

Lasse Brevik Sælid

Eiendomsforvalter

TD Bygg og eiendom

Fredrikstad kommune

 

Tlf 69361309, mob 46939942

E-post [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Sælid Lasse Brevik,

Takk for informasjon. Da følger jeg opp ved leilighet.

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen