Historisk postliste

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Kolumbus AS,

Ønsker uttrekk etter offentleglova § 9 av historisk postliste fra nåværende journalsystem. I nettløsningen [1] vises kun de siste 90 dager. Eksempel på format er CSV, JSON eller XML.

- [1] http://innsyn.kolumbus.no/

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sunniva J Gjerde, Kolumbus AS

1 Attachment

Hei Hallvard,

 

Hvilken periode ønsker du uttrekk fra?

 

 

Vennlig hilsen

 

Sunniva J. Gjerde

Administrasjonskonsulent

 

[1]cid:image001.png@01D03168.294434C0

 

References

Visible links

Kjære Sunniva J Gjerde,

Hele postliste for nåværende journalsystem. Fra det ble tatt i bruk til dagens dato (eller den dato dere har tilgjengelig på nett).

Dersom filene blir svært store kan det gjøres slik som Mattilsynet gjorde, å legge de på ett nettområde for nedlasting. Alternativt splitt i flere eposter og send som svar hvis det lar seg gjøre greit (BareNor har gjort dette i tidligere innsynshenvendelse).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sunniva J Gjerde,

Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald.". Normalt skal svar gies innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller 5 dager. Finnes det en grunn for å ikke å svare innen disse fristene så skal dette bli opplyst om. Det har ikke skjedd i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sunniva J Gjerde, Kolumbus AS

Hei Hallvard.

Takk for din e-post.

Vi jobber med saken - systemet vi bruker byr på noen små utfordringer men håper på snarlig løsning. Du får svar så fort som mulig.

Vennlig hilsen
 
Sunniva J. Gjerde
Administrasjonskonsulent

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #569]]
Sendt: søndag 10. desember 2017 12:05
Til: Sunniva J Gjerde <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Historisk postliste

Kjære Sunniva J Gjerde,

Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald.". Normalt skal svar gies innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller 5 dager. Finnes det en grunn for å ikke å svare innen disse fristene så skal dette bli opplyst om. Det har ikke skjedd i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Sunniva J Gjerde, Kolumbus AS

2 Attachments

Hei igjen Hallvard,

Vedlagt postlister for nåværende system - år 2015 og 2016. Ettersender 2017 straks.

Vennlig hilsen
 
Sunniva J. Gjerde
Administrasjonskonsulent

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #569]]
Sendt: søndag 10. desember 2017 12:05
Til: Sunniva J Gjerde <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Historisk postliste

Kjære Sunniva J Gjerde,

Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald.". Normalt skal svar gies innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller 5 dager. Finnes det en grunn for å ikke å svare innen disse fristene så skal dette bli opplyst om. Det har ikke skjedd i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Sunniva J Gjerde, Kolumbus AS

2 Attachments

Hei igjen,

Vedlagt postliste for 2017.

Vennlig hilsen
 
Sunniva J. Gjerde
Administrasjonskonsulent
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sunniva J Gjerde
Sendt: mandag 18. desember 2017 11:15
Til: 'Hallvard Nygård' <[Innsyns-e-postadresse #569]>
Emne: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Historisk postliste

Hei igjen Hallvard,

Vedlagt postlister for nåværende system - år 2015 og 2016. Ettersender 2017 straks.

Vennlig hilsen
 
Sunniva J. Gjerde
Administrasjonskonsulent

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #569]]
Sendt: søndag 10. desember 2017 12:05
Til: Sunniva J Gjerde <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Historisk postliste

Kjære Sunniva J Gjerde,

Denne henvendelsen er ikke besvart. Offentleglova sier "Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig. Kravet skal avgjerast utan ugrunna opphald.". Normalt skal svar gies innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller 5 dager. Finnes det en grunn for å ikke å svare innen disse fristene så skal dette bli opplyst om. Det har ikke skjedd i denne saken.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon