Henvendelser om registrerte enheter som eventuelt driver med ulovlig eller useriøs virksomhet - Bedriftsøket NO AS

Innsynshenvendelsen ble avvist av Brønnøysundregistrene.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2016/02395.

Med vennlig hilsen,

Keke

Firmapost, Brønnøysundregistrene

Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>

Brønnøysundregistrene har mottatt e-posten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.

Brønnøysundregistra har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

Your message has arrived The Brønnøysund Register Centre e-mail system. Your request will be opened and the required action will be taken as soon as possible.

Firmapost, Brønnøysundregistrene

Hei

 

Viser til din forespørsel om innsyn i sak 2016/02395. Dokumentene på sak
201602395 unntas offentlighet med hjemmel i forvaltningsloven § 15 første
ledd første punktum.

 

Med hilsen

Brønnøysundregistrene-Virksomhetsstøtte

Arkivtjenesten, tlf 75 00 76 08

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Keke [mailto:[Innsyns-e-postadresse #163]]
Sendt: 13. august 2016 17:41
Til: Firmapost
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Henvendelser om
registrerte enheter som eventuelt driver med ulovlig eller useriøs
virksomhet - Bedriftsøket NO AS

 

Kjære Brønnøysundregistrene,

 

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2016/02395.

 

Med vennlig hilsen,

 

Keke

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[1]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.mimesbronn.no/help/officers

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Postjournaloppføringene for saken hos OEP er tilgjengelig fra https://oep.no/search/result.html?period... .

Jeg klarte ikke finne tilsvarende sak hos Nærings- og fiskeridepartementet, men mistenker det kan være snakk om https://oep.no/search/result.html?search... .

I følge OEP er ingen av dokumentene i sakene unndratt offentlighet.