Hendelser - eFormidling 2018 - Hendelse - Løsning av eformidling (2018-05-15)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT

Søker innsyn i:
- 2018/49-2, datert 2018-05-15 - Hendelse - Løsning av eformidling

Dokumentet hører til saksnr 2018/49 - Hendelser - eFormidling 2018.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg har ikke fått svar på denne henvendelsen. Når kan jeg forvente det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 18/00049-5 i sak
mottatt 27.03.2019 15:33:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Ser ut som dere har vurdert på et annet dokument enn det jeg ba om. Denne forespørselen gjelder "2018/49-2, datert 2018-05-15". Dere har vurdert "18/00049-5".

Tror også det mangler 2 deler av dokumentet. Under vedlegg står det opplistet "Rapport frå leverandør" og "Andre vedlegg". Vennligst send over disse også.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Hendelser - eFormidling 2018 - Hendelse - Løsning av eformidling (2018-05-15)».

Jeg har ikke fått svar på forrige henvendelse:
-----
Ser ut som dere har vurdert på et annet dokument enn det jeg ba om. Denne forespørselen gjelder "2018/49-2, datert 2018-05-15". Dere har vurdert "18/00049-5".

Tror også det mangler 2 deler av dokumentet. Under vedlegg står det opplistet "Rapport frå leverandør" og "Andre vedlegg". Vennligst send over disse også.
-----

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/hendel...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 18/00049-2 i sak
mottatt 03.04.2019 09:49:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Øye, Stian, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Hei

Dokumentet du har bedt om innsyn i skal du ha mottatt.
Beklager at det var feil dokument som blei sendt ut i utgangspunktet.
Når det vedleggene du etterspør er ikke det vedlegg som eksisterer siden det henger igjen fra malen vi bruker, og det var dessverre ikke slettet før det ble arkivert.

Hilsen
Stian Øye
Difi

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[FOI #1562 email]>
Sendt: tirsdag 2. april 2019 21.55
Til: Postmottak DIFI <[email address]>
Emne: Re: Innsynsbegjæring behandlet

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Ser ut som dere har vurdert på et annet dokument enn det jeg ba om. Denne forespørselen gjelder "2018/49-2, datert 2018-05-15". Dere har vurdert "18/00049-5".

Tror også det mangler 2 deler av dokumentet. Under vedlegg står det opplistet "Rapport frå leverandør" og "Andre vedlegg". Vennligst send over disse også.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon