Hacking av nettside / Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Norsk kulturråd

Søker innsyn i:
- 2018/3751, Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

Ønsker journaloversikt for saken samt innsyn i dokumentene i saken.

Dokumenter i saken på Einnsyn.no:

- 12.04.2018 - Inngående dokument, Vedr. hacking av nettside
- 13.04.2018 - Inngående dokument, Korrespondanse om ulovlig kopiering fra nettside
- 16.04.2018 - Inngående dokument (NorSIS), Svar på henvendelse vedr. ulovlig kopiering fra nettside
- 19.04.2018 - Internt, Presentasjon for ledermøtet 19.04.2018
- 18.04.2018 - Inngående dokument, Forespørsel og svar fra advokat
- 27.04.2018 - Utgående dokument, Bestilling av bistand fra advokat
- 02.05.2018 - Inngående dokument, Henvendelse til Freenom.com for å få fjernet nettsiden bvumax.tk
- 15.05.2018 - Utgående dokument, Bestilling av purring om å ta ned bvumax.tk
- 15.05.2018 - Inngående dokument, Bekreftelse om at bvumax.tk skal tas ned
- 15.05.2018 - Utgående dokument, Fjerningsforespørsel til Google etter at bvumax.tk skal være tatt ned

Hei, journalen på einnsyn.no er komplett. Fint om dere ber om innsyn gjennom einnsyn.no.

Vh.

Halvor Høgh Winsnes
Seniorrådgiver
Seksjon for forvaltning
Forvaltnings- og administrasjonsavdelingen

tel: +47 21 04 58 26
mob: +47 40 24 42 94
[epostadresse]
www.kulturradet.no
KULTURRÅDET | ARTS COUNCIL NORWAY
MØLLEPARKEN 2
PB 4808 Nydalen | 0422 OSLO

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1464]>
Sendt: torsdag 27. desember 2018 15.07
Til: PostNKR <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Hacking av nettside / Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

Kjære Norsk kulturråd

Søker innsyn i:
- 2018/3751, Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

Ønsker journaloversikt for saken samt innsyn i dokumentene i saken.

Dokumenter i saken på Einnsyn.no:

- 12.04.2018 - Inngående dokument, Vedr. hacking av nettside
- 13.04.2018 - Inngående dokument, Korrespondanse om ulovlig kopiering fra nettside
- 16.04.2018 - Inngående dokument (NorSIS), Svar på henvendelse vedr. ulovlig kopiering fra nettside
- 19.04.2018 - Internt, Presentasjon for ledermøtet 19.04.2018
- 18.04.2018 - Inngående dokument, Forespørsel og svar fra advokat
- 27.04.2018 - Utgående dokument, Bestilling av bistand fra advokat
- 02.05.2018 - Inngående dokument, Henvendelse til Freenom.com for å få fjernet nettsiden bvumax.tk
- 15.05.2018 - Utgående dokument, Bestilling av purring om å ta ned bvumax.tk
- 15.05.2018 - Inngående dokument, Bekreftelse om at bvumax.tk skal tas ned
- 15.05.2018 - Utgående dokument, Fjerningsforespørsel til Google etter at bvumax.tk skal være tatt ned

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1464]

Er [Norsk kulturråd henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Norsk kulturråd? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære PostNKR,

Takk for journaloversikt.
Da ønsker jeg, som sagt, innsyn i de dokumentene.

Det er ingenting i veien for å bruke andre systemer enn Einnsyn.no for å håndtere innsynshenvendelser. Jeg ønsker å bruke Mimes Brønn for å praktisere åpne innsynshenvendelser.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære PostNKR,

Det har gått mer enn 3 virkedager fra henvendelsen ble sendt. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold. Jeg har enda ikke fått noe dokumenter enda og ber dere behandle dette snarest.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Vi kjenner regelverket og beklager forsinkelsen. Årsaken er ferieavvikling mellom jul og nyttår, samt at saksbehandler som hadde denne saken har sluttet. Ditt innsynskrav er under behandling og du vil får svar så raskt det lar seg gjøre.

Vh. Halvor Winsnes

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1464]>
Sendt: fredag 4. januar 2019 11.13
Til: PostNKR <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Hacking av nettside / Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

Kjære PostNKR,

Det har gått mer enn 3 virkedager fra henvendelsen ble sendt. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold. Jeg har enda ikke fått noe dokumenter enda og ber dere behandle dette snarest.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Halvor Høgh Winsnes,

1 Attachment

  • Attachment

    Fullt innsyn sak 2018 3751.zip

    5.1M Download

Hei Hallvard Nygård

Det gis fullt innsyn i sak 18/3751 - Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no.

Med hilsen

Halvor Høgh Winsnes
Seniorrådgiver
Seksjon for forvaltning
Forvaltnings- og administrasjonsavdelingen

tel: +47 21 04 58 26
mob: +47 40 24 42 94
[epostadresse]
www.kulturradet.no
KULTURRÅDET | ARTS COUNCIL NORWAY
MØLLEPARKEN 2
PB 4808 Nydalen | 0422 OSLO

-----Opprinnelig melding-----
Fra: PostNKR <[epostadresse]>
Sendt: fredag 4. januar 2019 11.26
Til: Halvor Høgh Winsnes <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Hacking av nettside / Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1464]>
Sendt: fredag 4. januar 2019 11.13
Til: PostNKR <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Hacking av nettside / Ulovlig kopiering fra www.kulturradet.no

Kjære PostNKR,

Det har gått mer enn 3 virkedager fra henvendelsen ble sendt. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold. Jeg har enda ikke fått noe dokumenter enda og ber dere behandle dette snarest.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon