Grønn tilgjengelighet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Espen Langebraaten

Kjære Jernbaneverket,

Jeg har et forslag til dere angående utbyggingen av dobbeltsporet nord for Espa. Dette prosjektet er vel snart klart til oppstart og jeg mener dere må ta langt større hensyn til grønn tilgjengelighet for befolkningen. Det betyr at det må tilrettelegges for sykkel og gående langs traséene mot stoppestedene når dere allikevel utfører arbeid med dobbeltsporet. korteste er alltid letteste vei for saktegående trafikk som til nå ofte er avspist med store omveier. Når man må gå/sykle lange omveier og ofte i vanskelig terreng velges andre alternativer.
Mitt forslag er derfor å legge til rette for gang/sykkelvei langs sporet når det gir mulig kortere forbindelse for sykling og for gående.
For Espas befolkningen er det å få gang/sykkel-bro direkte under planlagt bro en kjempemulighet. Det betyr at jernbane-profilen kanskje må heves litt over vika, men gevinsten blir en langt større tilgjengelighet og større attraktivitet for Espa/Tangen som bo-område i framtiden. Det er slike tiltak som skaper befolkningsvekst og økt status for jernbanen. Jeg har tatt opp dette forslaget på tidligere møte med dere og er klar over at dette er en litt radikal ny tankegang for utbyggere, men skal dere støtte det grønne skiftet som alle snakker om er det slike tiltak som gjør den store forskjellen både for turisme og lokalt. Jeg har sammen med Naturvernforbundet startet forberedelser om denne saken og håper det blir tatt seriøst opp av dere. Det er planlagt avisoppslag etter hvert om kommuners og utbyggers rolle for fremtidens tilgjengelighet i et moderne samfunn og dette er ett av dem. Jeg kan sende vedrørende planlagte innlegg som vedlegg hvis jeg får mailadresse.
Jeg håper på svar med tilbakemelding om deres syn.

Med vennlig hilsen,

Espen Langebraaten

Postmottak Jernbaneverket, Jernbaneverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.

Vennligst ikke svar på denne meldingen.

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Jernbaneverket

Espen Langebraaten

Kjære Jernbaneverket,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Jernbaneverket sin håndtering av min innsynshenvendelse «Grønn tilgjengelighet».

[ Ikke fått svar, Naturvernforbundet ønsker at klage sendes. ]

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/gronn_...

Med vennlig hilsen,

Espen Langebraaten

Postmottak Jernbaneverket, Jernbaneverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.

Vennligst ikke svar på denne meldingen.

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Jernbaneverket

Espen Langebraaten

Kjære Postmottak Jernbaneverket,

Naturvernforbundet ønsker å sende ved en vedlagt billed-fil angående saken men har ikke fått tilgang til noen mailadresse som kan brukes til formålet. Det er beskrevet av oss at en slik fil ønskes overført (i forbindelse med den første henvendelsen). Vi mener det er viktig i det minste å få inkludert fysiske fester i elementene til Espa / Hestenes bro-konstruksjonen for eventuelt framtidig gangbro slik at man senere har mulighet til enklere oppgradering. Videre at "drifts-vei" langs sporene generelt kan gjøres allment brukbare for grønn saktegående trafikk der ikke andre bedre alternativer finnes.

Med vennlig hilsen,

Espen Langebraaten

Postmottak Jernbaneverket, Jernbaneverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.

Vennligst ikke svar på denne meldingen.

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Jernbaneverket

Espen Langebraaten

Kjære Postmottak Jernbaneverket,
Tror ikke at denne etaten bryr seg om offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen,

Espen Langebraaten

Postmottak Jernbaneverket, Jernbaneverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.

Vennligst ikke svar på denne meldingen.

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Jernbaneverket

Espen Langebraaten la igjen en merknad ()

Jeg har fått en kontakt med informasjon om hvilken mailadresse jeg kan sende Naturvernforbundets ønsker skriftlig. Det kommer ingen reaksjon eller skriftlig svar på om henvendelsen er blitt lest eller behandlet. Derfor avventer vi saken. Det er ikke ønskelig med kun telefon da dette ikke bringer saken videre. Vi ønsker skriftlig beskjed som senere kan ettergås som verifiserbar kontakt og bekreftelse på at saken er behandlet.