Golden Colombias klagesak hos UD

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2016/456 og dokumentliste/saksomslag i saken.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Golden Colombias klagesak hos UD».

Den 7. oktober 2017 ba jeg om innsyn i følgende saksnummer og dokumentliste/saksomslag i saken:

2016/456

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/golden...

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kraak, Katharina Elisabeth Dagmar, Utenriksdepartementet

3 Attachments

 

Vennligst se vedlagt dokument.

 

Mvh,

 

Katharina Kraak

Juridisk fagdirektør/Senior legal adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for tilskuddsforvaltning – Grant Management Unit

Juridisk team - Legal team

Mobile: +47 947 88 294

Office: +47 23 95 07 18

[1]www - [2]Facebook - [3]Twitter - [4]Instagram

 

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02016000456#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
2. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
3. https://twitter.com/NorwayMFA
4. https://www.instagram.com/utenriksdept/