Gnr 65 bnr 5

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sokndal kommune,

Søker innsyn i følgende dokument vedrørende gnr 65 bnr 5 Barstad:
- AkrivsakID 2015000235 - Jordleie

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak Sokndal kommune, Sokndal kommune

Hei!

Din henvendelse er mottatt hos Sokndal kommune og vil bli videreformidlet
til saksbehandler.

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at
disse av sikkerhetsmessige hensyn ikke blir sendt på e-post.

Jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven.

 

All e-post til og fra Sokndal kommune er i utgangspunktet journalpliktig
etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som
andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.

Vennligst ikke svar på denne e-posten.

 

Med vennlig hilsen

Sokndal kommune

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 47 06 00

[1][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sokndal.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]/omailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sokndal.kommune.no/ohttp:/www...

Steinar Nordvoll,

1 Attachment

Hei
Her er dokumenter du etterspør.

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll, jordbrukssjef
Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling
Direkte telefon: 51 46 10 32 - mobiltelefon: +47 99 49 74 47 - sentralbord: 51 46 10 30
www.eigersund.kommune.no - Facebook.no/eigersund - @EigersundK

-----Opprinnelig melding-----
Fra: WorkCentre 7428 [mailto:[epostadresse]]
Sendt: 27. februar 2017 10:22
Til: Steinar Nordvoll
Emne: Scan from a Xerox WorkCentre

Please open the attached document. It was scanned and sent to you using a Xerox WorkCentre.

Number of Images: 30
Attachment File Type: PDF

Device Name: WorkCentre 7428
Device Location:

For more information on Xerox products and solutions, please visit http://www.xerox.com/

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

9 Attachments

 

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Delegert vedtak.Tillatelse til gjenoppf ring av v ningshus etter brann.Gnr 95 bnr 1.pdf

    218K Download View as HTML

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

2 Attachments

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

2 Attachments

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurt dokument.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

4 Attachments

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/

Steinar Nordvoll,

1 Attachment

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll, jordbrukssjef
Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, Teknisk avdeling
Direkte telefon: 51 46 10 32 – mobiltelefon: +47 99 49 74 47 - sentralbord: 51 46 10 30
www.eigersund.kommune.no - Facebook.no/eigersund - @EigersundK

-----Opprinnelig melding-----
Fra: May Visdal-Johnsen [mailto:[epostadresse]] På vegne av postmottak Sokndal kommune
Sendt: 27. februar 2017 08:24
Til: Steinar Nordvoll
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Gnr 65 bnr 5

Hei!
Svarer du på denne?
May

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #318]]
Sendt: 25. februar 2017 12:40
Til: postmottak Sokndal kommune
Emne: innsyn etter Offentleglova - Gnr 65 bnr 5

Kjære Sokndal kommune,

Søker innsyn i følgende dokument vedrørende gnr 65 bnr 5 Barstad:
- AkrivsakID 2015000235 - Jordleie

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #318]

Er [Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sokndal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentliglovens regler.

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Merk at Sokndal kommune har i denne saken respondert med svar på både "Gnr 66 bnr 5 Jordleie" samt andre henvendelser jeg sendte samme kveld. Svaret på denne henvendelsen er blant svarene.

May Visdal-Johnsen, Sokndal kommune

4 Attachments

Hei!

Dette ble oversendt deg 27/2-17.

Se mail under.

 

Sender alle vedlegg en gang til.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[1]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[2][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [3][epostadresse]

[4]www.sokndal.kommune.no

 

Fra: May Visdal-Johnsen
Sendt: 27. februar 2017 11:06
Til: 'Hallvard Nygård'
Emne: 17/1930 Gnr 55 bnr 88 og gnr 55 bnr 15 - Krav om retting av feil og
mangler i matrikkelen

 

Hei!

Vedlagt oversendes etterspurte dokumenter.

 

Med vennlig hilsen

 

May Visdal-Johnsen

Arkivleder

[5]Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Sentralbord: +47 51 470 600
Direkte innvalg:+47 51 470 603
-----------------------------------------------------------------
[6][Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
Direkte mail: [7][epostadresse]

[8]www.sokndal.kommune.no

 

 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf.
forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf.
personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i
utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et
offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.

References

Visible links
1. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
2. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
4. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
5. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/
6. mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
mailto:[Sokndal kommune henvendelses-e-postadresse]
7. mailto:[epostadresse]
mailto:[epostadresse]
8. http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.sokndal.kommune.no/