Generelt om virksomhet i børser og andre regulerte markeder - Hvitvaskning och PEP (2019-02-20)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Finanstilsynet

Søker innsyn i:
- 2019/2279-1, datert 2019-02-20 - Hvitvaskning och PEP

Dokumentet hører til saksnr 2019/2279 - Generelt om virksomhet i børser og andre regulerte markeder.

Dokumentet er fra Trapets Surveillance & Compliance. Ønsker også svaret fra Finanstilsynet dersom det er et spørsmål de sendte.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

________________________________

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon.
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system.
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited.

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00
E-post/E-mail: [Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]
www.finanstilsynet.no

fjern sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 19/2279-1: Hvitvaskning och PEP. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

________________________________

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon.
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system.
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited.

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00
E-post/E-mail: [Finanstilsynet si e-postadresse for førespurnader]
www.finanstilsynet.no

fjern sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 19/2279-2: Hvitvaskning och PEP. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

________________________________

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon.
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system.
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited.

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00
E-post/E-mail: [Finanstilsynet si e-postadresse for førespurnader]
www.finanstilsynet.no

fjern sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-1: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

________________________________

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon.
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system.
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited.

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00
E-post/E-mail: [Finanstilsynet si e-postadresse for førespurnader]
www.finanstilsynet.no

fjern sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

________________________________

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon.
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg.
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system.
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited.

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway)
Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00
E-post/E-mail: [Finanstilsynet si e-postadresse for førespurnader]
www.finanstilsynet.no

fjern sitert seksjon