fredsregulativ og krigsregulativ for Sivilforsvaret

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hadde ikke informasjonen du ba om.

I medhold av offentlighetsloven §3 begjæres det innsyn i gjeldende fredsregulativ og krigsregulativ for Sivilforsvaret.

Hanne.Haugberg@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Attachment

Hei

Vedlagt følger Sivilforsvarets gjeldende fredsregulativ.

Det bemerkes at det ikke finnes et krigsregulativ.

Mvh
HANNE MARIE HAUGBERG
seniorrådgiver
Kompetanse og tjenesteplikt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
2014, 3103 Tønsberg
E-post [epostadresse]
[Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]
Telefon
Mobil: 41 27 92 13
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

-----Opprinnelig melding-----
Fra: #Postmottak DSB
Sendt: 23. oktober 2017 09:42
Emne: Innsynsbegjæring - innsyn etter Offentleglova - fredsregulativ og krigsregulativ for Sivilforsvaret

Hei!

Viser til nedenfornevnte innsynsbegjæring . Har søkt i ephorte og mener det er 2012/7051-12. Innsynsbegjærers kontaktinformasjon finnes i journalpostens merknadsfelt.

Vi ber om tilbakemelding innen 1-3 virkedager om innsyn kan gis. Ved avslag må du skrive avslagsbrev med hjemmelhenvisning, samt opplyse om klagemuligheter. Et eventuelt avslagsbrev skal registreres som ny journalpost i saken.

Med hilsen
Marianne Kruge Hansen
Enhet for arkiv
Intern tlf. 33412532

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Anonym [mailto:[Innsyns-e-postadresse #492]]
Sendt: 22. oktober 2017 23:43
Til: #Postmottak DSB <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - fredsregulativ og krigsregulativ for Sivilforsvaret

I medhold av offentlighetsloven §3 begjæres det innsyn i gjeldende fredsregulativ og krigsregulativ for Sivilforsvaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #492]

Er [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hei, Hanne

Takk for raskt innsyn, har kun mottatt Fredsregulativet kap 12.
Mangler altså kapittel 1 - 11 og eventuelle andre kapitler, om det er flere enn 12.

Hadde satt pris på en tilbakemelding.

Hei Hanne Haugberg

Viser til min siste henvendelse den 24.oktober, hvor jeg etterlyser kapittel 1-11, da jeg kun har mottatt kapittel 12.

Når vil jeg motta innsyn? Eller skal dette anses som avslått innsyn etter offentleglova §32 annet ledd ?

Med vennlig hilsen,

Anonym

Hanne.Haugberg@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hei

Beklager sent svar.

Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det.

mvh
HANNE MARIE HAUGBERG
seniorrådgiver
Kompetanse og tjenesteplikt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
2014, 3103 Tønsberg
E-post [epostadresse]
[Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]
Telefon
Mobil: 41 27 92 13
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Anonym [mailto:[Innsyns-e-postadresse #492]]
Sendt: 7. november 2017 23:34
Til: Haugberg, Hanne Marie <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Innsynsbegjæring - innsyn etter Offentleglova - fredsregulativ og krigsregulativ for J++

Hei Hanne Haugberg

Viser til min siste henvendelse den 24.oktober, hvor jeg etterlyser kapittel 1-11, da jeg kun har mottatt kapittel 12.

Når vil jeg motta innsyn? Eller skal dette anses som avslått innsyn etter offentleglova §32 annet ledd ?

Med vennlig hilsen,

Anonym

vis sitert seksjon