Frankrike: Vold, prostitusjon og andre kvinnesaker

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Kunn jeg fått innsyn i sak 2013/8694?

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Frankrike: Vold, prostitusjon og andre kvinnesaker».

Den 25. november ba jeg om innsyn i sak 2013/8694.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/frankr...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Gjørtz, Anne, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Hei

 

Vedlagt følger saksdokument i forbindelse med innsyn 62203.

 

Mvh,

 

 

[1]cid:image001.png@01D19C8E.0665F7D0 Anne Gjørtz

Seniorrådgiver /
Senior Adviser

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Europapolitisk
seksjon – European
Policy Section

Mobile: +47 928 05
085

Office: +47 23 95 06
15

[2]www – [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/