Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn dokumentene i sak 2014/1387 - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Innspill Forvaltningsplan Kjerkvatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.pdf

  49K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

Innspill - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet - Nautå og Sommervatnet
naturreservater - Evenes: Innspill - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet -
Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Uttalelse til oppstart Forvaltningsplan Kjerkvatnet og Naut naturreservater Evenes.pdf

  1008K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Uttalelse til oppstart - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes: Uttalelse til oppstart - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet - Nautå og Sommervatnet
naturreservater - Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet -
Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes.pdf

høring reservat: høring reservat.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

4 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Informasjon om melding om oppstart - utarbeidelse av forvaltningsplaner
for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes: Informasjon om melding
om oppstart - utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes.pdf

Melding om oppstart - utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet
og Nautå naturreservater, Evenes kommune: Melding om oppstart -
utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater, Evenes kommune.pdf

Adresseliste: Adresseliste.pdf
Oppstartsmelding: Oppstartsmelding.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Uttalelse til oppstart utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Naut naturreservat i Evenes kommune.pdf

  82K Download View as HTML

 • Attachment

  Uttalelse til oppstart utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Naut naturreservat i Evenes kommune 1.pdf

  339K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Uttalelse til oppstart - utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet
og Nautå naturreservat i Evenes kommune: Uttalelse til oppstart -
utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat i
Evenes kommune.pdf

Uttalelse til oppstart - utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet
og Nautå naturreservat i Evenes kommune: Uttalelse til oppstart -
utarbeidelse av forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat i
Evenes kommune(1).pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Høringsuttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet - Nautå og Sommervatnet
naturreservater - Evenes storvald: Høringsuttalelse - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes storvald.pdf

Evenes storvald, høring reservat: Evenes storvald, høring reservat.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Innspill Forvaltningsplan Kjerkvatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.pdf

  1.0M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

Innspill - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet - Nautå og Sommervatnet
naturreservater - Evenes: Innspill - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet -
Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes.pdf

Elektronisk oversendelse fra Forsvarsbygg: Elektronisk oversendelse fra
Forsvarsbygg.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

3 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innspill til forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
Evenes kommune: Innspill til forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes kommune.pdf

Evenes kommunes uttalelse Forvaltningsplan: Evenes kommunes uttalelse
Forvaltningsplan.pdf
Evenes kommunes uttalelse saksfremlegg: Evenes kommunes uttalelse
saksfremlegg.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Representant i referansegruppa Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat og Naut Naturreservat.pdf

  70K Download View as HTML

 • Attachment

  image001.JPG.jpg

  3K Download

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Representant i referansegruppa - Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet
naturreservat og Nautå Naturreservat: Representant i referansegruppa -
Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat og Nautå
Naturreservat.pdf

image001: image001.JPG

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Forvalningsplaner for Kjerkevatnet og Naut narurreservater representant fra T rstad Stunes Elveeierlag i referansegruppa.pdf

  72K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

Forvalningsplaner for Kjerkevatnet og Nautå narurreservater - representant
fra Tårstad/Stunes Elveeierlag i referansegruppa: Forvalningsplaner for
Kjerkevatnet og Nautå narurreservater - representant fra Tårstad Stunes
Elveeierlag i referansegruppa.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  H ringsuttalelse Utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Naut naturreservater Evenes.pdf

  59K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Høringsuttalelse - Utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og
Nautå naturreservater - Evenes: Høringsuttalelse - Utarbeidelse av
forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

7 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innspill forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
representant fra Evenes og Tjeldsund beitelag i referansegruppa: Innspill
forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - representant
fra Evenes og Tjeldsund beitelag i referansegruppa.pdf

Søknad gjerde: Søknad gjerde.pdf
Vedlegg 1 Eksisterende gjerde: Vedlegg 1 Eksisterende gjerde.GPX
Vedlegg 2 Nytt gjerde: Vedlegg 2 Nytt gjerde.GPX
Vedlegg 3 Grunneiernes tillatelse: Vedlegg 3 Grunneiernes tillatelse.pdf
Vedlegg 4 Sperregjerdet: Vedlegg 4 Sperregjerdet.GPX
Vedlegg 5 Material og arbeidsutgifter: Vedlegg 5 Material og
arbeidsutgifter.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Korrektur Bestilling av annonse Melding om oppstart av arbeidet med forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Naut naturreservater Evenes.pdf

  165K Download View as HTML

 • Attachment

  FmNo ForvaltKjerkvatnet.pdf

  62K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Korrektur - Bestilling av annonse - Melding om oppstart av arbeidet med
forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes:
Korrektur - Bestilling av annonse - Melding om oppstart av arbeidet med
forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes.pdf

FmNo_ForvaltKjerkvatnet: FmNo_ForvaltKjerkvatnet.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Innspill Oppstartmelding Forvaltningsplan Kjerkvatnet og Naut naturreservater Evenes.pdf

  1.0M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innspill - Oppstartmelding - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes: Innspill - Oppstartmelding - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Bestilling av annonse Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Naut naturreservater i Evenes kommune.pdf

  79K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Bestilling av annonse - Melding om oppstart av arbeid med
forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater i Evenes
kommune: Bestilling av annonse - Melding om oppstart av arbeid med
forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater i Evenes
kommune.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

3 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Melding om oppstart - utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet
og Nautå naturreservater, Evenes kommune: Melding om oppstart -
utarbeidelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater, Evenes kommune.pdf

Adresseliste: Adresseliste.pdf
Oppstartsmelding: Oppstartsmelding.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

6 Attachments

 • Attachment

  Oppstartsm te Forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Naut naturreservater representant fra NOF i referansegruppa.pdf

  74K Download View as HTML

 • Attachment

  T rstadosen Evenes 21.05 13 001.JPG.jpg

  3.7M Download

 • Attachment

  T rstadosen Evenes 21.05 13 002.JPG.jpg

  4.0M Download

 • Attachment

  T rstadosen Evenes 21.05 13 080.JPG.jpg

  3.7M Download

 • Attachment

  T rstadosen Evenes 21.05 13 066.JPG.jpg

  3.8M Download

 • Attachment

  T rstadosen Evenes 21.05 13 062.JPG.jpg

  3.2M Download

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Oppstartsmøte Forvaltningsplan for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
representant fra NOF i referansegruppa: Oppstartsmøte Forvaltningsplan for
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - representant fra NOF i
referansegruppa.pdf

Tårstadosen Evenes 21.05-13 001: Tårstadosen Evenes 21.05-13 001.JPG
Tårstadosen Evenes 21.05-13 002: Tårstadosen Evenes 21.05-13 002.JPG
Tårstadosen Evenes 21.05-13 080: Tårstadosen Evenes 21.05-13 080.JPG
Tårstadosen Evenes 21.05-13 066: Tårstadosen Evenes 21.05-13 066.JPG
Tårstadosen Evenes 21.05-13 062: Tårstadosen Evenes 21.05-13 062.JPG

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Godkjenning av forvaltningsplaner -  Kjerkvatnet naturreservat - Nautå
naturreservat - Evenes: Godkjenning av forvaltningsplaner -  Kjerkvatnet
naturreservat - Nautå naturreservat - Evenes.PDF

Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet: Oversendelse av brev fra
Miljødirektoratet.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Høringsuttalelse forvaltningsplaner: Høringsuttalelse
forvaltningsplaner.PDF
Uttalelse - Nautå og Kjerkvatnet naturreservat - Evenes: Uttalelse - Nautå
og Kjerkvatnet naturreservat - Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Innsigelser til h ringsutkast forvaltningsplan Kjerkvatnet naturreservat.PDF.pdf

  560K Download View as HTML

 • Attachment

  Uttalelse Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet naturreservat Evenes.PDF.pdf

  52K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innsigelser til høringsutkast forvaltningsplan Kjerkvatnet naturreservat:
Innsigelser til høringsutkast forvaltningsplan Kjerkvatnet
naturreservat.PDF

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) naturreservat -
Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet )
naturreservat - Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Vedr utsettelse og supplering av uttale til h ring behov for m te Forvaltningsplan Kjerkvatnet og Naut Evenes.PDF.pdf

  127K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Vedr utsettelse og supplering av uttale til høring - behov for møte -
Forvaltningsplan - Kjerkvatnet og Nautå - Evenes: Vedr utsettelse og
supplering av uttale til høring - behov for møte - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet og Nautå - Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  H ringsuttalelse Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.PDF.pdf

  198K Download View as HTML

 • Attachment

  H ringsuttalelse forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Naut naturreservat Evenes kommune Fylkesmannen i Nordland.PDF.pdf

  50K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Høringsuttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå
og Sommervatnet naturreservater - Evenes: Høringsuttalelse -
Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet
naturreservater - Evenes.PDF

Høringsuttalelse - forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservat - Evenes kommune - Fylkesmannen i Nordland: Høringsuttalelse
- forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat - Evenes
kommune - Fylkesmannen i Nordland.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  201401462 4NVEs uttalelse til h ring av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Naut naturreservat i Evenes kommune i Nordland.PDF.pdf

  384K Download View as HTML

 • Attachment

  Uttalelse Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.PDF.pdf

  73K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

201401462-4NVEs uttalelse til høring av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet
og Nautå naturreservat i Evenes kommune i Nordland: 201401462-4NVEs
uttalelse til høring av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservat i Evenes kommune i Nordland.PDF

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og
Sommervatnet naturreservater - Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater -
Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  H ringsuttalelse Forvaltningsplan Naut og Kjerkvatnet naturreservat Evenes.PDF.pdf

  266K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Høringsuttalelse - Forvaltningsplan - Nautå og Kjerkvatnet naturreservat -
Evenes: Høringsuttalelse - Forvaltningsplan - Nautå og Kjerkvatnet
naturreservat - Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

3 Attachments

 • Attachment

  Ferdigstillelse av forvaltningsplanene for Kjervatnet og Naut naturreservat behov for tilbakemelding p oppjustert tekst.HTML.html

  8K Download

 • Attachment

  Forvaltningsplan for Naut naturreservat endelig godkjenning ny mal.DOCX.docx

  10.3M Download View as HTML

 • Attachment

  Forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat til endelig godkjenning ny mal.DOCX.docx

  17.3M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Ferdigstillelse av forvaltningsplanene for Kjervatnet og Nautå
naturreservat - behov for tilbakemelding på oppjustert tekst:
Ferdigstillelse av forvaltningsplanene for Kjervatnet og Nautå
naturreservat - behov for tilbakemelding på oppjustert tekst.HTML

Forvaltningsplan for Nautå naturreservat_endelig godkjenning_ny mal:
Forvaltningsplan for Nautå naturreservat_endelig godkjenning_ny mal.DOCX

Forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat_til endelig godkjenning_ny
mal: Forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat_til endelig
godkjenning_ny mal.DOCX

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Vedr rende forslag til referat fra referansegruppem te 090216 med frist for tilbakemelding 240216.pdf

  101K Download View as HTML

 • Attachment

  image001.JPG.jpg

  1K Download

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Vedrørende forslag til referat fra referansegruppemøte 090216 - med frist
for tilbakemelding 240216: Vedrørende forslag til referat fra
referansegruppemøte 090216 - med frist for tilbakemelding 240216.pdf

image001: image001.JPG

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innspill til utkast - forvaltningsplan for Nautå naturreservat: Innspill
til utkast - forvaltningsplan for Nautå naturreservat.pdf

image001: image001.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Endelig referat fra referansegruppemøte 090216: Endelig referat fra
referansegruppemøte 090216.pdf
Endelig referat referansegruppe forvaltningsplan Nautå naturreservat
9.februar 2016: Endelig referat referansegruppe forvaltningsplan Nautå
naturreservat 9.februar 2016.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Kommentar til innsendt utkast Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.pdf

  94K Download View as HTML

 • Attachment

  Oversendelse av brev fra Milj direktoratet.pdf

  74K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Kommentar til innsendt utkast - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes: Kommentar
til innsendt utkast - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) -
Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes.pdf

Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet: Oversendelse av brev fra
Miljødirektoratet.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Oversendelse av utkast til faglig gjennomgang f r h ring Forvaltningsplan for Naut naturreservat Evenes.pdf

  74K Download View as HTML

 • Attachment

  Utkast til forvaltningsplan for Naut naturreservat.pdf

  3.5M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Oversendelse av utkast til faglig gjennomgang før høring -
Forvaltningsplan for Nautå naturreservat - Evenes: Oversendelse av utkast
til faglig gjennomgang før høring - Forvaltningsplan for Nautå
naturreservat - Evenes.pdf

Utkast til forvaltningsplan for Nautå naturreservat: Utkast til
forvaltningsplan for Nautå naturreservat.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

4 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Oversendelse av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat
til endelig godkjenning: Oversendelse av forvaltningsplaner for
Kjerkvatnet og Nautå naturreservat til endelig godkjenning.PDF

Forvaltningsplan for Nautå naturreservat_endelig godkjenning:
Forvaltningsplan for Nautå naturreservat_endelig godkjenning.DOCX

Forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat_endelig godkjenning:
Forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat_endelig godkjenning.DOCX

Oppsummering av høring: Oppsummering av høring.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Uttalelse Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.PDF.pdf

  336K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og
Sommervatnet naturreservater - Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater -
Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Uttalelse Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.PDF.pdf

  101K Download View as HTML

 • Attachment

  Uttale til forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Naut naturreservat Evenes.PDF.pdf

  144K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og
Sommervatnet naturreservater - Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan -
Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater -
Evenes.PDF

Uttale til forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat -
Evenes: Uttale til forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservat - Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Innsigelser til h ringsutkast forvaltningsplan Kjerkvatnet naturreservat fra Evenes og Tjeldsund beitelag.PDF.pdf

  487K Download View as HTML

 • Attachment

  Uttalelse Forvaltningsplan Kjerkvatnet Kirkevatnet og Naut naturreservater Evenes.PDF.pdf

  52K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innsigelser til høringsutkast forvaltningsplan Kjerkvatnet naturreservat -
fra Evenes og Tjeldsund beitelag: Innsigelser til høringsutkast
forvaltningsplan Kjerkvatnet naturreservat - fra Evenes og Tjeldsund
beitelag.PDF

Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet ( Kirkevatnet ) og Nautå
naturreservater - Evenes: Uttalelse - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) og Nautå naturreservater - Evenes.PDF

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

4 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Høring av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå naturreservat -
Evenes: Høring av forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservat - Evenes.pdf

Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet natureservat: Utkast til
forvaltningsplan for Kjerkvatnet natureservat.pdf
Utkast til forvaltningsplan for Nautå naturreservat: Utkast til
forvaltningsplan for Nautå naturreservat.pdf
Adresseliste: Adresseliste.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  Kommentar til utkast forvaltningsplan til Kjerkvatnet naturreservat Harstad Narvik lufthavn Evenes.pdf

  951K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Kommentar til utkast forvaltningsplan til Kjerkvatnet naturreservat -
Harstad / Narvik lufthavn - Evenes: Kommentar til utkast forvaltningsplan
til Kjerkvatnet naturreservat - Harstad   Narvik lufthavn - Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Oppdatert utkast forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat til faglig gjennomgang.pdf

  91K Download View as HTML

 • Attachment

  Oppdatert utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat faglig gjennomgang f r h ring.pdf

  5.9M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Oppdatert utkast forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat til faglig
gjennomgang: Oppdatert utkast forvaltningsplan for Kjerkvatnet
naturreservat til faglig gjennomgang.pdf

Oppdatert utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat-
faglig gjennomgang før høring: Oppdatert utkast til forvaltningsplan for
Kjerkvatnet naturreservat- faglig gjennomgang før høring.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

5 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Faglig gjennomgang - forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat:
Faglig gjennomgang - forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat.pdf

image001: image001.JPG
Faglig gjennomgang - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet naturreservat -
Evenes: Faglig gjennomgang - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet naturreservat
- Evenes.pdf

Uttalelse fra Avinor: Uttalelse fra Avinor.pdf
Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat: Utkast til
forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

3 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innspill fra landbruks- og reindriftsavdelinga på utkast til
forvaltningsplan - Kjerkvatnet naturreservat: Innspill fra landbruks- og
reindriftsavdelinga på utkast til forvaltningsplan - Kjerkvatnet
naturreservat.pdf

image004: image004.pdf
image002: image002.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Invitasjon til m te i referansegruppe Forvaltningsplan for Naut naturreservat.pdf

  106K Download View as HTML

 • Attachment

  Utkast til forvaltningsplan for Naut naturreservat.Til referansegruppa januar 2016.pdf

  3.4M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Invitasjon til møte i referansegruppe - Forvaltningsplan for Nautå
naturreservat: Invitasjon til møte i referansegruppe - Forvaltningsplan
for Nautå naturreservat.pdf

Utkast til forvaltningsplan for Nautå naturreservat. Til referansegruppa
januar 2016: Utkast til forvaltningsplan for Nautå naturreservat. Til
referansegruppa januar 2016.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

6 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innkalling til møte i referansegruppen for forvaltningsplanen for
Kjerkvatnet naturreservat: Innkalling til møte i referansegruppen for
forvaltningsplanen for Kjerkvatnet naturreservat.pdf

Referat fra møte med Evenes kommune 27.3.2014: Referat fra møte med Evenes
kommune 27.3.2014.pdf
Referat fra åpent møte i kommunestyresalen på Evenes rådhus 27.3.2014:
Referat fra åpent møte i kommunestyresalen på Evenes rådhus 27.3.2014.pdf

Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat, Evenes kommune:
Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat, Evenes
kommune.pdf

OPpsummering av innspill til oppstartsmelding om forvaltningsplaner for
Kjerkvatnet, Nautå og Sommervatnet NR: OPpsummering av innspill til
oppstartsmelding om forvaltningsplaner for Kjerkvatnet, Nautå og
Sommervatnet NR.pdf

image002: image002.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

 • Attachment

  nske om representant Forvaltningsplan Kjerkvatnet Naut og Sommervatnet naturreservater Evenes.pdf

  50K Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Ønske om representant - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet - Nautå og
Sommervatnet naturreservater - Evenes: Ønske om representant -
Forvaltningsplan - Kjerkvatnet - Nautå og Sommervatnet naturreservater -
Evenes.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

3 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Innspill med vedlegg - Forvaltningsplan - Kirkevatnet naturreservat:
Innspill med vedlegg - Forvaltningsplan - Kirkevatnet naturreservat.pdf

image002: image002.pdf
Innspill oppstart forvaltningsplan Kirkevatnet naturreservat: Innspill
oppstart forvaltningsplan Kirkevatnet naturreservat.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

4 Attachments

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Oversending av møtereferater - Oppstart av arbeid med forvaltningsplaner
for Kjerkvatnet og Nautå naturreservater: Oversending av møtereferater -
Oppstart av arbeid med forvaltningsplaner for Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater.pdf

Referat fra åpent møte i kommunestyresalen på Evenes rådhus 27.3.2014:
Referat fra åpent møte i kommunestyresalen på Evenes rådhus 27.3.2014.pdf

Presentasjon på åpent møte 27.3.2014: Presentasjon på åpent møte
27.3.2014.pdf
Referat fra møte med Evenes kommune 27.3.2014: Referat fra møte med Evenes
kommune 27.3.2014.pdf

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

2 Attachments

 • Attachment

  Oversendelse av utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat i Evenes kommune faglig gjennomgang f r h ring.pdf

  97K Download View as HTML

 • Attachment

  Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat i Evenes kommune faglig gjennomgang f r h ring.pdf

  5.9M Download View as HTML

Innsynskrav – innsyn i sak 2014/1387- - Forvaltningsplan - Kjerkvatnet (
Kirkevatnet ) - Nautå og Sommervatnet naturreservater - Evenes

--------------------------------------------------------------------------

 

Oversendelse av utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat
i Evenes kommune - faglig gjennomgang før høring: Oversendelse av utkast
til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat i Evenes kommune -
faglig gjennomgang før høring.pdf

Utkast til forvaltningsplan for Kjerkvatnet naturreservat i Evenes kommune
- faglig gjennomgang før høring: Utkast til forvaltningsplan for
Kjerkvatnet naturreservat i Evenes kommune - faglig gjennomgang før
høring.pdf