Forsvarsdepartementets ringperm for behandling av innsynskrav

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Forsvarsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i all korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler Forsvarsdepartementets ringperm for behandling av innsynskrav samt intern korrespondanse og tilknyttede møtereferat.

Minner om at offentlighetslovens virkeområde omfatter mer enn det som er underlagt journalføringsplikt og ber derfor om en gjennomgang med aktuelle ansatte slik at innsynskravt får en ordentlig behandling.

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak FD, Forsvarsdepartementet

4 Attachments

 • Attachment

  SV Identifisering av saks dok nr for dokumenter hvor det er gitt avslag p innsyn..html

  20K Download

 • Attachment

  Bestilling vedr innsynsbegj ringer FD.html

  6K Download

 • Attachment

  Kopi av Registreringsskjema innsynsaker FD.xlsx

  34K Download View as HTML

 • Attachment

  Kopi av Kopi av Registreringsskjema innsynsaker FD.xlsx

  34K Download View as HTML

Hei,

Det vises til innsynsbegjæring av 5.6.17 i korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler FDs ringpermer med innsynskrav.
Det eksisterer ikke noe slik korrespondanse. Oversender epost hvor FD avtaler med Rr at de skal komme til FDs arkiv. Da de kom til arkivet fikk de se innsynspermene og de fikk med seg noen kopier av hvordan innsynskravene så ut med noteringer om innsyn var gitt eller avslag og hjemmel.
I tillegg oversendes kopi av registreringsskjemaet ang innsynssaker som Riksrevisjonene ba om å få tilsendt og liste over dokumenter det er gitt avslag på innsyn i.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Med hilsen

Kirsten Ellin Imafidon
Seniorrådgiver
Forsvarsdepartementet
Telefon : +47 23 09 61 70

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #382]]
Sendt: 5. juni 2017 12:00
Til: Postmottak FD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Forsvarsdepartementets ringperm for behandling av innsynskrav

Kjære Forsvarsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i all korrespondanse med Riksrevisjonen som omhandler Forsvarsdepartementets ringperm for behandling av innsynskrav samt intern korrespondanse og tilknyttede møtereferat.

Minner om at offentlighetslovens virkeområde omfatter mer enn det som er underlagt journalføringsplikt og ber derfor om en gjennomgang med aktuelle ansatte slik at innsynskravt får en ordentlig behandling.

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #382]

Er [Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Forsvarsdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------