Føring av kjøretøy i henhold til særregler for Sivilforsvaret

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Jeg ber med dette om innsyn i doknr. 2018/7319-1.

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

5 Attachments

 

 

Hei!

 

 

Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede
dokument(er).

 

 

Med hilsen

 

Seksjon for arkiv

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [1][Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon (+47) 33 41 25 00

[2]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.dsb.no/