Forespørsel om bruk av data fra automatisk skiltgjenkjenning

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Hei,

Flere steder i landet, blant annet på Vinterbrosletta ved tusenfryd, er det montert system(er) for automatisk skiltgjenkjenning.

1) Jeg lurer på hva disse dataene som samles inn brukes til?
2) Jeg lurer på hvilke data som lagres?
3) Jeg lurer på hvor lenge dataene lagres?

(i den grad dere mener at dette ikke er en innsynsbegjæring, så kan dere tolke det dithen at jeg ønsker innsyn i dokumenter som dokumenterer svarene på mine tre spørsmål (selv om det ikke er nødvendig med dokumenter som dokumenterer dette, så lenge jeg får svar på mine spørsmål)).

Med vennlig hilsen,

Innsynsanmodning

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

En kan kanskje finne alle slike målepunkter i nasjonal veidatabank, https://www.vegvesen.no/nvdb/api/dokumen... . Hvis noen kan bidra med omtrentlige GPS-koordinater til et slikt avleserkamera kan jeg se hva jeg klarer å finne.

Hans-Petter Fjeld la igjen en merknad ()

Vil oppfordre innsender til å klage på at denne ikke er besvart.

Hilde Austlid la igjen en merknad ()

Det ser ut som noe har gått galt enten i sending av e-posten herfra eller i mottak hos vegvesenet. Sammenlign med f.eks. https://www.mimesbronn.no/request/hvorda..., der det kom et autosvar med en gang. Det mangler her.

Kan dere sende denne på nytt til vegvesenet?

Sent request to Statens vegvesen - Vegdirektoratet again.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg har bedt systemet sende opprinnelig melding på nytt.

Opprinnelig melding ble levert 2015-09-25 01:15:31 CET og bekreftet mottatt av vegvesen-no.mail.protection.outlook.com [213.199.154.23] og gitt intern ID InternalId=76244259438998 med en henvisning til AMXPR05MB136.eurprd05.prod.outlook.com.

Dette virker dermed å være nok et eksempel på at epostsystemet til vegvesenet kaster mottatte skriftlige henvendelser. Er det i tråd med god forvaltningsskikk?

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Til Innsynsanmodning
Vedlagt oversendes dokument 16/5712-2 Innsynshenvendelse - Forespørsel om
bruk av data fra automatisk skiltgjenkjenning i sak Bruk av data fra
automatisk skiltgjenkjenning fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i vårt [2]kontaktskjema.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til Innsynsanmodning
Vedlagt sender vi dokument 16/5712-2 Innsynshenvendelse - Forespørsel om
bruk av data fra automatisk skiltgjenkjenning i sak Bruk av data fra
automatisk skiltgjenkjenning frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.
Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til
[3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse] eller i [4]kontaktskjemaet vårt.
Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

References

Visible links
1. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegves...