Felling av svaner Harstad/Narvik lufthavn - Evenes

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2013/3475 - Dispensasjon til felling av sangsvaner - Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes - Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

Husdal, Mia, Fylkesmannen i Nordland

80 Attachments

 

Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i
tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019:
Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i
tilknytning til Evenes (Harstad Narvik) lufthavn, Evenes. 2019.PDF

Søknad om dispensasjon til skremming av sangsvaner - Avinor - Harstad /
Narvik lufthavn Evenes: Søknad om dispensasjon til skremming av sangsvaner
- Avinor - Harstad   Narvik lufthavn Evenes.PDF

HarstadNarvil lufthavn Evenes søknad fugl 2019: HarstadNarvil lufthavn
Evenes søknad fugl 2019.PDF
Tilbakemelding på rapport - Skremming av sangsvaner - Nautå naturreservat
- Evenes: Tilbakemelding på rapport - Skremming av sangsvaner - Nautå
naturreservat - Evenes.PDF

Rapport - Skremming av sangsvaner - Nautå naturreservat - Flysikkerhet ved
Harstad/Narvik lufthavn - Evenes: Rapport - Skremming av sangsvaner -
Nautå naturreservat - Flysikkerhet ved Harstad Narvik lufthavn -
Evenes.PDF

Eve registrering1 svaneaktivitet: Eve registrering1 svaneaktivitet.PDF
Eve registrering2 svaneaktivitet: Eve registrering2 svaneaktivitet.PDF
Narvik lufthavn, Evenes: Narvik lufthavn, Evenes.PDF
Utsatt rapportering i forhold til dispensasjon for skremming av sangsvaner
i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes ( Harstad/Narvik ) lufthavn
- Evenes: Utsatt rapportering i forhold til dispensasjon for skremming av
sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes ( Harstad Narvik
) lufthavn - Evenes.PDF

Risikoanalyse fugl- og viltkontroll - Evenes lufthavn: Risikoanalyse fugl-
og viltkontroll - Evenes lufthavn.PDF
Risikoanalyse fuglvilt-kontroll Evenes september 2015 v 1.0: Risikoanalyse
fuglvilt-kontroll Evenes september 2015 v 1.0.PDF

Flyfugl Evenes mai 2011: Flyfugl Evenes mai 2011.PDF
Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat tilknytning
til Evenes ( Harstad/Narvik ) lufthavn - Evenes: Dispensasjon for
skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat tilknytning til Evenes (
Harstad Narvik ) lufthavn - Evenes.PDF

Endelig referat - møte på Evenes om sangsvaner 090317: Endelig referat -
møte på Evenes om sangsvaner 090317.PDF
Harstad- Narvik lufthavn, Evenes. Tilsvar på mail av 30.03.2017 fra
Fylkesmannen Nordland, Miljøvernavdelingen: Harstad- Narvik lufthavn,
Evenes. Tilsvar på mail av 30.03.2017 fra Fylkesmannen Nordland,
Miljøvernavdelingen.PDF

16/01233-10 - Harstad/ Narvik lufthavn, Evenes. Tilsvar på mail av
30.03.2017 fra Fylkesmannen Nordland, Miljøvernavdelingen. søknad om
fellingstillatelse fugl: 16 01233-10 - Harstad  Narvik lufthavn, Evenes.
Tilsvar på mail av 30.03.2017 fra Fylkesmannen Nordland,
Miljøvernavdelingen. søknad om fellingstillatelse fugl.PDF

Søknad 2017 - Fellingstillatelse på sangsvaner - Behov for flere
avklaringer før behandling av søknad: Søknad 2017 - Fellingstillatelse på
sangsvaner - Behov for flere avklaringer før behandling av søknad.PDF

Søknad om dispensasjon til felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes -  Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes:
Søknad om dispensasjon til felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes -  Avinor - Harstad   Narvik lufthavn Evenes.PDF

Søknad 2017, Fellingstillatelse: Søknad 2017, Fellingstillatelse.PDF
Rapporter fra vilkår i dispensasjon for felling av sangsvaner i
Kjerkvatnet og Nautå naturreservat - Registering av antall skutte svaner -
råker og skremming: Rapporter fra vilkår i dispensasjon for felling av
sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat - Registering av antall
skutte svaner - råker og skremming.PDF

image001: image001.JPG
image002: image002.PDF
2_Kart_råk_Lavangsvannet_flybilder: 2_Kart_råk_Lavangsvannet_flybilder.PDF
1_Kart_råk_Nautå_Langvann_flybilder:
1_Kart_råk_Nautå_Langvann_flybilder.PDF
Notat ang. utslipp av avisingskjemikalier og råkdannelse: Notat ang.
utslipp av avisingskjemikalier og råkdannelse.PDF
Rapport Svanefelling og øvrig aktivitet fugler_dyr 2016: Rapport
Svanefelling og øvrig aktivitet fugler_dyr 2016.PDF
Svanerapport_Harstad_Evenes, observasjoner: Svanerapport_Harstad_Evenes,
observasjoner.PDF
Svannefelling 2016 plott fellingssted: Svannefelling 2016 plott
fellingssted.PDF
Rapport svanefelling 2016: Rapport svanefelling 2016.PDF
Rapport sangsvaner Evenes lufthavn 2016 - Universitet i Oslo: Rapport
sangsvaner Evenes lufthavn 2016 - Universitet i Oslo.PDF

image001: image001(30).JPG
image002: image002(31).PDF
Narvik lufthavn Evenes - Felling av sangsvaner - Mangler rapporter: Narvik
lufthavn Evenes - Felling av sangsvaner - Mangler rapporter.PDF

Tilbakemelding på tiltak med felling av sangsvaner, Kjerkvatnet og Nautå
naturreservat: Tilbakemelding på tiltak med felling av sangsvaner,
Kjerkvatnet og Nautå naturreservat.PDF

Høringsinnspill: Forvaltningsplaner for Nautå og Kjerkvatnet
naturreservater i Evenes kommune.: Høringsinnspill  Forvaltningsplaner for
Nautå og Kjerkvatnet naturreservater i Evenes kommune..PDF

Svar på klage om fellingstillatelse av 8 par sangsvaner - Evenes flyplass:
Svar på klage om fellingstillatelse av 8 par sangsvaner - Evenes
flyplass.PDF

Klage på fellingstillatelse av 8 par sangsvaner: Klage på
fellingstillatelse av 8 par sangsvaner.pdf
Klage på fellingstillatelse av 8 par sangsvaner - Evenes flyplass: Klage
på fellingstillatelse av 8 par sangsvaner - Evenes flyplass.pdf

Dispensasjon til felling av 8 par sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater rundt Harstad/Narvik lufthavn: Dispensasjon til felling av
8 par sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater rundt Harstad
Narvik lufthavn.pdf

Vedtak av 8.mai 2013: Vedtak av 8.mai 2013.pdf
Vedtak av 25.mars 2014: Vedtak av 25.mars 2014.pdf
Vedtak av 27.april 2015: Vedtak av 27.april 2015.pdf
Fellingsrapport 2013: Fellingsrapport 2013.pdf
Fellingsrapport 2014: Fellingsrapport 2014.pdf
Fellingsrapport 2015: Fellingsrapport 2015.pdf
Rapport fra Fly-fugl-kontoret 1.september 2014: Rapport fra
Fly-fugl-kontoret 1.september 2014.pdf
Miljødirektoratet - Tillatelse til felling av ikke-rødlistede fugler ved
alle norske flyplasser av 19.februar 2014: Miljødirektoratet - Tillatelse
til felling av ikke-rødlistede fugler ved alle norske flyplasser av
19.februar 2014.pdf

Miljødirektoratet - Endelig avgjørelse på klage om felling av sangsvaner i
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater, Evenes kommune av 27.oktober 2015:
Miljødirektoratet - Endelig avgjørelse på klage om felling av sangsvaner i
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater, Evenes kommune av 27.oktober
2015.pdf

Tilleggsinformasjon - Søknad om felling av åtte sangsvaner 2016 -
Naturreservat rundt Harstad / Narvik lufthavn - Evenes:
Tilleggsinformasjon - Søknad om felling av åtte sangsvaner 2016 -
Naturreservat rundt Harstad   Narvik lufthavn - Evenes.pdf

image001: image001.pdf
Søknad om felling av 12 par sangsvaner i naturreservatene rundt Harstad /
Narvik lufthavn - Evenes - 2016: Søknad om felling av 12 par sangsvaner i
naturreservatene rundt Harstad   Narvik lufthavn - Evenes - 2016.pdf

image001: image001(51).pdf
20160120073913949: 20160120073913949.pdf
Endelig avgjørelse på klage om felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og
Nautå naturreservater - Evenes kommune: Endelig avgjørelse på klage om
felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes
kommune.pdf

image001: image001(54).pdf
Vedtak - klage på felling av sangsvaner - Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes: Vedtak - klage på felling av sangsvaner -
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes.pdf

Oversendelse av klage på Fylkesmannens vedtak av 270415 - Svar på søknad
om felling av 6 par sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
Evenes kommune - Avinor: Oversendelse av klage på Fylkesmannens vedtak av
270415 - Svar på søknad om felling av 6 par sangsvaner i Kjerkvatnet og
Nautå naturreservater - Evenes kommune - Avinor.pdf

Rapport felling av sangsvaner i naturreservatene ved Harstad / Narvik
lufthavn: Rapport felling av sangsvaner i naturreservatene ved Harstad  
Narvik lufthavn.pdf

image001: image001(58).JPG
Rapport felling sangsvaner 2015: Rapport felling sangsvaner 2015.pdf
Vedrørende felling av sangsvaner: Vedrørende felling av sangsvaner.pdf
Fylkesmannen i Nordland - felling av sangsvaner: Fylkesmannen i Nordland -
felling av sangsvaner.pdf
Vedr klage på fellingstillatelse av seks par sangsvaner ved Evenes
flyplass: Vedr klage på fellingstillatelse av seks par sangsvaner ved
Evenes flyplass.pdf

Fylkesmannen vedtak: Fylkesmannen vedtak.pdf
Miljødirektoratets vedtak: Miljødirektoratets vedtak.pdf
Underretning om mottatt klage på dispensasjon til felling av sangsvaner i
Kjerkvatnet og Nautå naturreservater – Avinor – Harstad/Narvik lufthavn,
Evenes: Underretning om mottatt klage på dispensasjon til felling av
sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater – Avinor – Harstad
Narvik lufthavn, Evenes.pdf

Klage pa° fellingstillatelse FMNo: Klage pa° fellingstillatelse FMNo.pdf
Klage pa° fellingstillatelse FMNo: Klage pa° fellingstillatelse
FMNo(67).pdf
Klage - Dispensasjon til felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes -  Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes:
Klage - Dispensasjon til felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes -  Avinor - Harstad   Narvik lufthavn Evenes.pdf

Svar på søknad om felling av 6 par sangsvaner i Kjerkvatnet og
Nautå naturreservater - Avinor as - Evenes: Svar på søknad om felling av 6
par sangsvaner i Kjerkvatnet og  Nautå naturreservater - Avinor as -
Evenes.pdf

Rapport - Felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
Evenes -  Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes: Rapport - Felling av
sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes -  Avinor -
Harstad   Narvik lufthavn Evenes.pdf

Rapport fra forsker Christian Kierulf Aas omhandlende felling av svaner
ved Harstad / Narvik lufthavn - Evenes: Rapport fra forsker Christian
Kierulf Aas omhandlende felling av svaner ved Harstad   Narvik lufthavn -
Evenes.pdf

Søknad om felling av 8 par sangsvaner i naturreservatene rundt Harstad /
Narvik lufthavn Evenes i 2015: Søknad om felling av 8 par sangsvaner i
naturreservatene rundt Harstad   Narvik lufthavn Evenes i 2015.pdf

20150324191002777: 20150324191002777.pdf
Rapport fra forsker Christian Kierulf Aas omhandlende felling av svaner
ved Harstad / Narvik lufthavn - Evenes: Rapport fra forsker Christian
Kierulf Aas omhandlende felling av svaner ved Harstad   Narvik lufthavn -
Evenes(74).pdf

Rapport - Felling av sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater -
Evenes -  Avinor - Harstad / Narvik lufthavn Evenes: Rapport - Felling av
sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes -  Avinor -
Harstad   Narvik lufthavn Evenes(75).pdf

Svar på søknad om felling av 3 par sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå
naturreservater - Evenes kommune - Avinor as: Svar på søknad om felling av
3 par sangsvaner i Kjerkvatnet og Nautå naturreservater - Evenes kommune -
Avinor as.pdf

Tillatelse til felling av ikke-rødlistede fugler ved alle norske
flyplasser 19 mars 2014 - 20 mars 2017: Tillatelse til felling av
ikke-rødlistede fugler ved alle norske flyplasser 19 mars 2014 - 20 mars
2017.pdf

Ny tillatelse til felling av ikke-rødlistene fuglearter ved norske
flyplasser 2014: Ny tillatelse til felling av ikke-rødlistene fuglearter
ved norske flyplasser 2014.pdf

fugl-fly: fugl-fly.pdf
Søknad om felling av tre par sangsvaner - Nautå og Kjerkevatnet - Harstad
/ Narvik lufthavn - Evenes: Søknad om felling av tre par sangsvaner -
Nautå og Kjerkevatnet - Harstad   Narvik lufthavn - Evenes.pdf

image001: image001(81).pdf
20140225141128076: 20140225141128076.pdf
Rapport - Felling av sangsvaner i Nautå og Kjerkvatnet naturreservater i
Evenes kommune - Avinor - Harstad/Narvik lufthavn - Evenes: Rapport -
Felling av sangsvaner i Nautå og Kjerkvatnet naturreservater i Evenes
kommune - Avinor - Harstad Narvik lufthavn - Evenes.pdf

Felling av sangsvaner ved Harstad Narvik lufthavn Evenes: Felling av
sangsvaner ved Harstad Narvik lufthavn Evenes.pdf
Vedrørende søknad om felling av 2 - to - sangsvaner i naturreservatene
Nautå og Kjerkevatnet i Evenes kommune: Vedrørende søknad om felling av 2
- to - sangsvaner i naturreservatene Nautå og Kjerkevatnet i Evenes
kommune.PDF

image001: image001(86).pdf
Ny tillatelse felle fugl 2010: Ny tillatelse felle fugl 2010.pdf
Svar på søknad om felling av sangsvaner i Nautå og Kjerkvatnet
naturreservater, Evenes kommune: Svar på søknad om felling av sangsvaner i
Nautå og Kjerkvatnet naturreservater, Evenes kommune.pdf

Fornyet tillatelse til felling av fugl ved norske flyplasser, brev av DN
(22.12.2010): Fornyet tillatelse til felling av fugl ved norske
flyplasser, brev av DN (22.12.2010).pdf

Søknad om felling av 2 - to - sangsvaner i naturreservatene Nautå og
Kjerkevatnet i Evenes kommune: Søknad om felling av 2 - to - sangsvaner i
naturreservatene Nautå og Kjerkevatnet i Evenes kommune.PDF

20130507134029749: 20130507134029749.pdf