får ikke alle dokumenter vedrørende parkeringsordning Foten

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Jeg har nå siden 9. mai 2016 prøvd å få tak i relevant informasjon om parkeringordning på Foten i Fredrikstad kommune. det skal finnes avtaler for to firma som heter Juvente og Follotrykk, og overskudd blir fordelt mellom kommune og privat firma. Kommunen bruker overskuddet som kanskje er betydelig til fine tiltak.

Jeg lykkes imidlertid ikke med å få oversikt over etterspurte avtaler og disponert og planlagt økonomi og har et håp om at Fylkesmannen her kan hjelpe meg.

Parkeringsetaten ved Hr. Samuelsen sier at de ikke har parkeringsordningen her, mens det jeg får oversendt av dokumenter sier det motsatte.
Dette er derfor litt vanskelig å skjønne.

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Vedlegg korrespondanse

9. mai 2016:
Kjære Fredrikstad kommune ved Hr. Samuelsen

Jeg leser i herværende avis at parkeringsplassen ved Foten er en
kommunal parkeringsplass hvor inntekter har gått til
stupetårn.Dette må jo være en glimrende måte å få penger direkte
til badestedet på og dette var en positiv nyhet Hr. Samuelsen.

Jeg ønske å få oversendt den økonomiske oversikten og relevante
dokumenter for hvordan man ordner seg for denne parkeringsplassen
fra 2004 frem til nuværende.

(Minner om ubesvart hendvendelse fra tidligere om en oversikt for
hele kommunen, men denne hendvendelsen gjelder bare Foten)

Vh,

Arne Larsen

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

10. mai 2016

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

10. mai 2016

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

18. mai 2016

Hei.
Det er ikke Parkering og transport som driver parkeringsplassen på Foten,
ei heller automaten.
Jeg gjør noen undersøkelsen, så kommer jeg tilbake med mere informasjon.

Frode Samuelsen

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

19. mai 2016

Etter som jeg har brakt på det rene var det opprinnelig en politisk
beslutning om at parkeringsinntekter fra Foten parkeringsplass skulle
tilfalle Parkavdelingen i Teknisk drift som blant annet forvalter Foten
friområde. Parkering og transport har ikke vært involvert i forvaltningen
av parkeringsplassen eller automaten i den tiden jeg har hatt
driftsansvaret i virksomheten.

Frode Samuelsen

Lenke til denne

Fra: Arne Larsen

1. juni 2016

Kjære Fredrikstad kommune,

Takk for Deres utmerkede svar på henvendelsene mine Hr. Samuelsen.
Er det sørget for at denne hendvendelsen er oversendt riktig etat i
kommunen?

Vh,

Arne Larsen

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

1. juni 2016

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

2. juni 2016

Saken er oversendt Park avdelingen.

Frode Samuelsen

Lenke til denne

Fra: Tangvald Hanna
Fredrikstad kommune

8. juni 2016

Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 102263078 READONLY.PDF.pdf
38K Download View as HTML

Attachment Saksfremlegg Parkering.DOC.doc
43K Download View as HTML

Hei!

Inntektene fra parkeringsplassen varierer veldig fra år til år avhengig av
været, i fjor var været dårlig og inntektene desto lavere. Vedlagt ligger
saksfremlegget fra 2004. Parkeringsautomaten som ble satt opp i 2004 ble
vandalisert flere ganger, og denne ble derfor fjernet og man gikk over til
manuell innkreving. Inntektene deles likt mellom avtaleparten
(avholdsforeningen Juvente inntil i år) og kommunen, og midlene brukes
tilbake til anlegget; eksempler er rehabilitering av dekket på brygga,
nytt lekeplassutstyr, grill og benker. I år er det inngått avtale med
Follotrykk AS om innkreving av parkeringsavgift. Årets
parkeringsinntekter legges inn i budsjettmidlene til oppføring av nytt
driftsbygg.

Håper dette var svar på det du lurte på.

mvh

Hanna Tangvald

Virksomhetsleder Park

Teknisk Drift – Etat for kommunalteknikk

Fredrikstad kommune

[1]http://frekit/PublishingImages/Profil/Pr...

Tlf.: 69 36 14 11/ 970 67 811

[2][epostadresse]

[3]www.fredrikstad.kommune.no

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad

Fakturaadresse: PB 1405, 1602 Fredrikstad

Fra: Farbrot Birgitte
Sendt: torsdag 2. juni 2016 14:51
Til: Tangvald Hanna <[epostadresse]>
Kopi: Garfelt Hilde <[epostadresse]>; Fjeldstad Anne Sofie
<[epostadresse]>; Johannessen Åse Furuli
<[epostadresse]>; Samuelsen Frode
<[epostadresse]>
Emne: VS: Innsynsbegjæring

Hei,

Det vil kreve en del arbeid å finne ut dette 12 år tilbake i tid grunnet
endringer i både føringer, ansvarsnumre og objekter.

De siste to årene har tilbakebetalingen fra Juvente vært:

2014: 162.350 kr

2015: 52.680 kr

Mvh

Birgitte

Fra: Tangvald Hanna
Sendt: torsdag 2. juni 2016 10:49
Til: Farbrot Birgitte <[4][epostadresse]>
Kopi: Fjeldstad Anne Sofie <[5][epostadresse]>; Johannessen
Åse Furuli <[6][epostadresse]>; Samuelsen Frode
<[7][epostadresse]>
Emne: Fwd: Innsynsbegjæring

Jeg kan svare på denne når jg er tilbake, men trenger hjelp til å få ut
tallene fra tilbakebetalingen fra Juvente. Kan du ta ut en oversikt for
meg, Birgitte? Åse har oversikten over hvor innbetalingene er ført.

Hilsen Hanna

Videresendt melding:

Fra: Samuelsen Frode <[8][epostadresse]>
Dato: 2. juni 2016 kl. 10.22.27 CEST
Til: Tangvald Hanna <[9][epostadresse]>
Emne: Innsynsbegjæring

Hei Hanna

Kan du svare på denne?

Mvh

Frode

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]
9. mailto:[epostadresse]

Lenke til denne

Fra: Arne Larsen

14. juni 2016

Kjære Fru Tangvald !
Takk for din behjelplighet og service.
Er det Slik å forstå at firmaet Juvente har hatt en avtale
i 12 år som de har tjent over 1 mill kroner på. Det går ikke helt
frem av det Fru Farbrod har skrevet. Hva har kommunen tjent?
Har det nye firmaet en tilsvarende avtale? Follotrykk.Kunne De være
så vennlig å sende meg begge disse avtalene Fru
Tangvald? Det er just en slik relevant informasjon. Jeg har
etterpurt i min tidligere hendvendelse.

Vh
Arne Larsen

Arne Larsen

Lenke til denne

Fredrikstad kommune

14. juni 2016

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

Gøril Hjelseth,

1 Attachment

Vedlagt oversendes e-pøst av 24.06.16 fra Arne Larsen hvor han klager over
manglende svar fra Fredrikstad kommune på krav om innsyn i dokumenter i
sak om parkeringsordning på Foten.

Dersom den som har bedt om innsyn ikke har fått svar innen fem
arbeidsdager etter at kommunen mottok kravet, regnes dette som et avslag
som kan påklages til Fylkesmannen, jf. offentleglova § 32 første og annet
ledd.

Før vi eventuelt behandler klagen, må kommunen ta stilling til klagen slik
forvaltningsloven § 33 andre ledd krever. Dersom kommunen ikke gir innsyn,
eller gir delvis innsyn, ber vi om at saken oversendes til Fylkesmannen
for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. Dersom
kommunen tar klagen til følge og gir innsyn, ber vi om å bli orientert om
det ved en e-post til: [epostadresse].
Vi minner om at klager etter offentleglova skal forberedes og avgjøres
uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 32 tredje ledd.

Klager er orientert om oversendelsen ved kopi av denne e-posten.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39
[1]www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert
for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/ostfold

Kjære Gøril Hjelseth,

Jeg ønsker å orientere Dem om at status er slik at dokumenter fremdeles ikke er meg i hende.

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

Hjelseth, Gøril,

Fylkesmannen viser til vår e-post 28.06.16 hvor klage fra Arne Larsen vedr. manglende svar på innsynskrav ble sendt til kommunen for forberedende behandling. I følge e-posten nedenfor fra Larsen, har han ennå ikke mottatt svar på klagen.

Vi minner kommunen om at klager etter offentleglova skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 32 tredje ledd. Sivilombudsmannen har i flere saker uttalt at klagebehandlingen etter offentleglova, inkludert kommunens forberedende behandling, ikke bør overstige to uker.

Med vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling
tlf: 69 24 71 39
e-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #125]]
Sendt: 2. september 2016 07:12
Til: Hjelseth, Gøril
Emne: Re: Fylkesmannen oversender klage etter offentleglova for forberedende behandling

Kjære Gøril Hjelseth,

Jeg ønsker å orientere Dem om at status er slik at dokumenter fremdeles ikke er meg i hende.

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Da vil jeg orientere Dere om at jeg har mottatt ett svar fra kommunen i denne sak angående noen pengestrømmer. Disse opplysningene var ikke lette å forstå og ikke et svar på hva firmaet har tjent på avtalen med kommunen. I mine hendvendelser har jeg etterspurt de to avtalene for firmaene som har tatt hånd om parkering på Foten.

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #125]]
Sendt: 24. september 2016 07:20
Til: *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - får ikke alle dokumenter vedrørende parkeringsordning Foten

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Da vil jeg orientere Dere om at jeg har mottatt ett svar fra kommunen i denne sak angående noen pengestrømmer. Disse opplysningene var ikke lette å forstå og ikke et svar på hva firmaet har tjent på avtalen med kommunen. I mine hendvendelser har jeg etterspurt de to avtalene for firmaene som har tatt hånd om parkering på Foten.

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #125]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hjelseth, Gøril,

2 Attachments

Vedlagt oversendes e-post av 20.12.16 fra Arne Larsen hvor han klager over
manglende svar fra kommunen på krav om innsyn fremmet 15.12.16.

 

Dersom den som har bedt om innsyn ikke har fått svar innen fem
arbeidsdager etter at kommunen mottok kravet, regnes dette som et avslag
som kan påklages til Fylkesmannen, jf. offentleglova § 32 første og annet
ledd.

 

Før vi eventuelt behandler klagen, må kommunen ta stilling til klagen slik
forvaltningsloven § 33 andre ledd krever. Dersom kommunen ikke gir innsyn,
eller gir delvis innsyn, ber vi om at saken oversendes til Fylkesmannen
for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. Dersom
kommunen tar klagen til følge og gir innsyn, ber vi om å bli orientert om
det ved en e-post til: [1][epostadresse]

 

Vi minner om at klager etter offentleglova skal forberedes og avgjøres
uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 32 tredje ledd.

 

Klager er orientert om oversendelsen ved kopi av denne e-posten.

 

Vennlig hilsen

 

Gøril Hjelseth

seniorrådgiver

Juridisk avdeling

 

Telefon: 69 24 71 39

[2]www.fylkesmannen.no/ostfold

[3]cid:image001.jpg@01D101AC.03487D20

 

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert
for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/ostfold

Hjelseth, Gøril,

1 Attachment

Hei

 

Vi viser til kommunens brev av 23.12.16 i klagesak etter offentleglova
(deres ref. 2016/19481-5-231038/2016-ANSI).

 

Vi registrerer at kommunen har gitt innsyn i leiekontrakter som Arne
Larsen har bedt om innsyn i, og at det ikke foreligger referater fra de
aktuelle møtene han har bedt om møtereferat fra. Vi kan ikke se at
kommunen har besvart Larsens krav om innsyn i «alle mailer i saken og
registreringen av disse mailer», jf. innsynskravet han fremmet 15.12.16.
Vi ber kommunen ta stilling til denne delen av innsynskravet.

 

Vennlig hilsen

 

Gøril Hjelseth

seniorrådgiver

Juridisk avdeling

 

Telefon: 69 24 71 39

[1]www.fylkesmannen.no/ostfold

[2]cid:image001.jpg@01D101AC.03487D20

 

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert
for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

 

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/ostfold