Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Terje Helland, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll, sak (2011/105)

Vi venter på at Terje Helland skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Samferdselsdepartementet

Søker innsyn i:
- Sak 2011/105, EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-1 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Utkast JCD - Kommisjonsforslag 2010/379/EU av 5. juli 2010 om teknisk kjøretøykontroll ihht. direktiv 2000/30/EC

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-2 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Utkast JCD - Kommisjonsforslag 2010/379/EU av 5. juli 2010 om teknisk kjøretøykontroll ihht. direktiv 2000/30/EC

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-3 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Manglende EU-kontroll av kjøretøy

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-5 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll - Oversendelse av henvendelse for besvarelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-4 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Periodisk kontroll, EU kontroll på kjøretøy med selskapsvogner

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-6 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll av selskapsvogn - anmodning om uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-7 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Innspill vedr. EU-kontroll for bobiler - kopi av e-post til VD

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-8 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kontrollrapport ref.65703 SISU Chassis nummer 051711

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-9 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om regelverk for bobiler - Kopi av brev til orientering

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-10 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll av selskapsvogn - uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-16 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Henvendelse om frekvens av periodisk kontroll av selskapsvogner

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 16 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

5 Attachments

Sak: 11/105-12 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - Oversendelse av henvendelse til Stortingets Transportkomité

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-11 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kontroll av brukt bil før registrering i Norge - Klage på utilstrekkelige kunnskaper ved Trondheim trafikkstasjon

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-13 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - retardasjonsmåling - forespørsel om møte

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-14 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Henvendelse vedr. kontrollveiledningen og bruk av Kombimatic - Kopi av brev til Kombimatic AS

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-15 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forespørsel om innsikt i dokumentasjon og mulighet for å kommentere innhold

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 15 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-18 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - retardasjonsmåling - anmodning om dokumentinnsyn - forespørsel om møte

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 18 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-17 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: SVVs dårlige planlegging og forslag til ny ordning med EU-kontroll

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-19 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll - forslag til ny ordning

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 19 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-21 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Vedtak om utsatt frist for periodisk kontroll av kjøretøy

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 21 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-22 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Rapport fra VD - Forespørsel om innsikt i dokumentasjon og mulighet for å kommentere innhold - påminnelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-23 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - retardasjonsmåling - anmodning om dokumentinnsyn - forespørsel om møte

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 23 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

4 Attachments

Sak: 11/105-24 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - retardasjonsmåling - anmodning om dokumentinnsyn - forespørsel om møte

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 24 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-26 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - retardasjonsmåling - anmodning om dokumentinnsyn - forespørsel om møte

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 26 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-25 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Henvendelse om retardasjonsmåling ved testing av bremser på tunge kjøretøy

Din begjæring om innsyn i dokument 25 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-27 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om retningslinjer for EU-kontroll på personbiler

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 27 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-28 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om retningslinjer for EU-kontroll på personbiler

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 28 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-29 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Testing av bremser på tunge kjøretøy - retardasjonsmåling - kopi av e-post til Dagens Næringsliv

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 29 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-30 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Klage ifm. periodisk kjøretøykontroll C-10011 - kopi av brev til orientering

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 30 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-31 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Gjennomføring av direktiv 2010/47/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 31 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-32 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Orientering om forsinket implementering av direktiv 2010/47/EU og 2010/48/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 32 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-33 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Implementering av direktiv 2010/48/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 33 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-34 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Gjennomføring av direktiv 2010/47/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 34 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-35 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Gjennomføring av direktiv 2010/48/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 35 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-36 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Eukontroll på bil i Sverige

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 36 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-37 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Henvendelse om periodisk kjøretøykontroll - oversendelse for besvarelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 37 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-46 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forslag til endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy - Implementering av direktiv 2010/48/EU - Kopi av høring til flere

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 46 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-38 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel til Norge for manglende gjennomføring av rettsakt omhandlet i nr. 16a i kapittel II i vedlegg XIII i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 38 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-39 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel for manglende gjennomføring av direktiv 2010/48/EU - anmodning om utkast til svar

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 39 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-40 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel for manglende gjennomføring av direktiv 2010/48/EU - utkast til svar

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 40 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-42 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel til Norge for manglende gjennomføring av rettsakt omhandlet i nr. 16a i kapittel II i vedlegg XIII i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 42 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-41 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel til Norge for manglende gjennomføring av rettsakt omhandlet i nr. 17h i kapittel II i vedlegg XIII i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 41 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-43 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel om manglende gjennomføring av direktiv 2010/47/EU - anmodning om utkast til svar

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 43 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-44 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel om manglede gjennomføring av direktiv 2010/47/EU - utkast til svar til ESA

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 44 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-45 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Formelt varsel til Norge for manglende gjennomføring av rettsakt omhandlet i nr. 17h i kapittel II i vedlegg XIII i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 45 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-47 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Gjennomføring av direktiv 2010/47/EU og 2010/48/EU - anmodning om statusoppdatering

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 47 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-48 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/47/EU - Begrunnelser i tilknytning til artikkel 31

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 48 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-49 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - Begrunnelser i tilknytning til artikkel 31

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 49 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

5 Attachments

Sak: 11/105-53 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - Begrunnelser i tilknytning til artikkel 31

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 53 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-50 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Årlig eu-kontroll av bil - Uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 50 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-52 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/47/EU - Begrunnelser i tilknytning til artikkel 31

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 52 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-55 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Implementering av direktiv 2010/48 - ikrafttredelse av ny kontrollinstruks for periodisk kjøretøykontroll

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 55 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-51 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll - Uttalelse om direktiv 2010/48/EU

Din begjæring om innsyn i dokument 51 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-54 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forespørsel om informasjon om manglende gjennomføring av direktiv 2010/48/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 54 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-56 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Årlig eu-kontroll av bil - Uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 56 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-58 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll - forslag til fremdriftsplan - utkast til tilbakemelding til ESA

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 58 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-60 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forslag til endring av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy - Implementering av direktiv 2010/48/EU - Oppsummering av høring

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 60 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-61 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - Kopi av brev til ESA

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 61 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-62 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Orientering om revidert midlertidig kontrollveiledning for periodisk kontroll av kjøretøy som trer i kraft 311213 og skal gjelde til 010115

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 62 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-63 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Overgangsregler for personer som er teknisk leder for verksted - Redegjørelse

Din begjæring om innsyn i dokument 63 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-64 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: EU-godkjenning og utlevering av kjennemerker

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 64 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-65 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Overgangsregler for teknisk leder for verksted - Tilbakemelding

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 65 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

4 Attachments

Sak: 11/105-66 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kunngjøring av forskrift om endring i forskrift om kjøretøyverksteder - kopi av brev til Lovdata

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 66 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

5 Attachments

Sak: 11/105-67 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kunngjøring av forskrift om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy m.m. - kopi av brev til Lovdata

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 67 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-68 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - Periodisk kjøretøykontroll - Kopi av brev til ESA

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 68 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-69 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Teknisk kontroll av tunge kjøretøy - Innspill

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 69 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-70 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Ulovlige bilverksteder og utføring av EU-kontroll - Uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 70 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-71 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Dialog om bremsetesting og EU-kontroll av kjørtøy - Invitasjon

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 71 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-72 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Dom i EFTA-domstolen vedr. implementering av direktiv 2010/48/EU som endrer direktiv 2009/40/EC

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 72 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-76 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Dom i EFTA-domstolen vedr. implementering av direktiv 2010/48/EU som endrer direktiv 2009/40/EC - Tilbakemelding

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 76 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

4 Attachments

Sak: 11/105-78 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Bremsekontroll av tunge kjøretøy - Oppfølging av møte 030314

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 78 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

5 Attachments

Sak: 11/105-79 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Oppfølging av møte 030314 om bremsekontroll av tunge kjøretøy - Ber om uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 79 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-80 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Feil ved implementering av direktiv 2010/48/EC

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 80 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-81 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Feil ved implementering av direktiv 2010/48/EC

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 81 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-85 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om VDs svar på bremsekontroll av tunge kjøretøy

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 85 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-86 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Klage ang. EU-kontroll - Kopi av brev til SVV Region øst

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 86 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-87 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Bremsekontroll av tunge kjøretøy - Uttalelse til brev fra Kombimatic AS

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 87 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-93 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Innsynsbegjæring i VDs tilbakemelding - Bremsetesting av tunge kjøretøy

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 93 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-88 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forslag om fritak fra EU-kontroll for eldre kjøretøy

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 88 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-90 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Opplevelse av prosessen rundt bytting av kjennemerke fra grønn til hvit - Uttalelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 90 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-92 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Klage over vedtak om utsettelse av EU-kontroll av kjøretøy - Kopi av brev til VD

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 92 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-96 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Erfaringer ved godkjenning/registrering av ombygd kjøretøy - Ber om utkast til svar

Din begjæring om innsyn i dokument 96 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 tredje ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-97 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy i andre EU-land

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 97 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-99 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Midlertidig nedgradering som kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 99 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-100 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy i andre EU-land - Ber om vurdering

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 100 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

3 Attachments

Sak: 11/105-103 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål vedrørende periodisk kjøretøykontroll for veteranbiler

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 103 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-105 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Erfaringer ved godkjenning/registrering av ombygd kjøretøy - Utkast til svar

Din begjæring om innsyn i dokument 105 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-113 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Erfaringer ved godkjenning og registrering av ombygde kjøretøy - tilbakemelding

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 113 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-115 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy - tilbakemelding

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 115 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-117 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forslag til tiltak mot useriøs drift i bilverkstedbransjen - Anmodning om vurdering

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 117 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-119 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Godkjenning og registrering av ombygde kjøretøy - Påminnelse

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 119 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-120 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Henvendelse om erfaringer ved godkjenning og registrering av ombygde kjøretøy - anmodning om oppfølging

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 120 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-121 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Svar på spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy i andre EU-land

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 121 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-106 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Status for implementering av direktiv 2010/48/EU

Din begjæring om innsyn i dokument 106 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

4 Attachments

Sak: 11/105-107 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - EFTA-domstolen 151113 - Ber om tilbakemelding

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 107 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

5 Attachments

Sak: 11/105-112 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - EFTA-domstolen 151113 - Innsigelser

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 112 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-109 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - EFTA-domstolen 151113 - Case E-9/13 - tilbakemelding

Din begjæring om innsyn i dokument 109 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-108 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Avskilting pga. manglende EU-kontroll - Kopi av brev til orientering

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 108 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-104 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU - EFTA-domstolen 151113

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 104 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-102 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Avskilting pga. manglende EU-kontroll - Innspill til endringer i regelverket

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 102 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-89 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Bremsekontroll av tunge kjøretøy - Kommentarer til svarbrev fra VD

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 89 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-84 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Feil ved implementering av direktiv 2010/48/EC

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 84 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-83 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Feil ved implementering av direktiv 2010/48/EC - Utkast til svar

Din begjæring om innsyn i dokument 83 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-95 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forsinket implementering av direktiv 2010/48 - Redegjørelse

Din begjæring om innsyn i dokument 95 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 20, bokstav b.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

4 Attachments

Sak: 11/105-94 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Avgjørelse om forsinket implementering av direktiv 2010/48 - Ber om utkast til svar på spørsmål fra ESA

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 94 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-75 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forslag til svar til dom i EFTA-domstolen vedr. implementering av direktiv 2010/48/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 75 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-73 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Dom i EFTA-domstolen vedr. implementering av direktiv 2010/48/EU som endrer direktiv 2009/40/EC - Ber om forslag til utkast

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 73 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

Sak: 11/105-57 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Implementering av direktiv 2010/48 Annex II - ikrafttredelse av ny kontrollinstruks for kjøretøykontroll - Utkast til tilbakemelding til ESA

Din begjæring om innsyn i dokument 57 i sak 11/105 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 første ledd.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Sæther, Åshild, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-20 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Ang. klage om manglende kompetanse hos personer som utfører og er ansvarlig for kjøretøykontroll - kopi av brev til Wullum Amcar AS

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 20 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget. Unntakshjemmel på dokumentet er opphevet.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Altenborn, Christine, Samferdselsdepartementet

6 Attachments

Sak: 11/105-59 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Forespørsel om informasjon til Norge om manglende gjennomføring av Direktiv 2010/48/EU

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 59 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Børresen, Tone, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 11/105-114 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 114 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Børresen, Tone, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 11/105-116 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll
Dokument: Spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy - oversendelse for behandling

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 116 i sak 11/105. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Terje Helland, vennligst logg inn og gi alle beskjed.