Einnsyn - Brukeravtale for API

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Fra http://innsyn.no/#post=475 ("eInnsyn lansert i dag – gratulasjoner og ettertanke") står følgende:
"Fra pressens ståsted er det også bekymring knyttet til at brukeravtalen for å få tilgang til API-et til eInnsyn ikke er på plass ennå. En tilgang til API-et vil gi mulighet til å gjenbruke datagrunnlaget fra journalene til moderne datastøttet journalistikk, og til å bygge nye tjenester. Førsteutkastet til brukeravtalen for API-et inneholdt formuleringer som var helt uakseptable for pressen, og saken er ennå ikke løst."

Ønsker innsyn i brukeravtale for bruk av APIet til Einnsyn som det her refereres til. Både første utkast og eventuelt andre versjoner av brukeravtalen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

 

Vi viser til deres innsynsbegjæring datert 18.11.2018, der det bes om
innsyn i «… brukeravtale for bruk av APIet til Einnsyn som det her
refereres til. Både første utkast og eventuelt andre versjoner av
brukeravtalen».

 

Innvilget: Du har blitt innvilget full tilgang til følgende dokumenter som
er inkludert i e-posten.

 

Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].

 

Hilsen,

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Kjære Postmottak DIFI,

Er dokumentene sladdet?
Står en del "[..]".

Hva er dato på dokumentene?
Hva er saksnummer på de?

Det refereres til dokumentasjon for APIet:
"Dokumentasjon av eInnsyn-API er tilgjengelig på [...]."
Adressen er sladdet bort/fjernet. Kan dette dokumentet oversendes også?

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei,

 

Difi viser til e-post datert 22.11.2018 med spørsmål knyttet til
innsynsbegjæring.

 

Under følger svar på spørsmålene.

 

Spørsmål: Er dokumentene sladdet? Står en del "[..]".

 

Svar: Nei, dokumentene er ikke sladdet. Partene har enda ikke signert
avtale, og dokumentene som du har fått oversendt er utkast til avtaler som
partene har forhandlet om. Klammene («[…]») markerer punkter som enda ikke
er utfylt av partene. Disse punktene vil bli utfylt av partene før
signering.

 

Spørsmål: Hva er dato på dokumentene? Hva er saksnummer på de?

 

Svar: Datoene er 16.1.2018 (første utkast) og 08.08.2018 (siste utkast).
Saksnummer er 15/00898.

 

Spørsmål:  Det refereres til dokumentasjon for APIet: "Dokumentasjon av
eInnsyn-API er tilgjengelig på [...]."Adressen er sladdet bort/fjernet.
Kan dette dokumentet oversendes også?

 

Svar: Som nevnt markerer klammene punkter som enda ikke er utfylt av
partene. Dokumentasjonen for eInnsyn-API er heller ikke utarbeidet enda og
eksisterer derfor ikke.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

[1]logo

Postboks 1382, 0114 Oslo

[2]www.difi.no

 

 

References

Visible links
2. file:///tmp/www.difi.no

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Direktoratet for forvaltning og IKT
Dokumentet 18/01474-9 Svar på klage for saken Klage på vedtak om avslag på
innsyn i sak Innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til
eInnsyn for utvalgte webklienter - Innsynsbegjæring etter offentleglova er
utsendt av Direktoratet for forvaltning og ikt. Se vedlegget for innholdet
i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post. Henvendelser kan sendes til
[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse] / This is a system generated email which is unable to
receive replies. Please send any enquiries to [Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Dere har feilsendt svar på klage. Vennligst sjekk hvilken epost-adresse dere kommuniserer med. Denne er epostadressen gjelder en annen sak.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/