Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hallvard Nygård, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Dokumentliste på wiki

Vi venter på at Hallvard Nygård skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Valgdirektoratet,

Jeg søker innsyn i liste over samtlige dokumenter/sider i wiki-systemet Confluence som kjører på https://confluence.valg.no/.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Valgdirektoratet,

Dere har utelatt å svare på denne. Når vil dere svare?
Dersom dere fortsetter med å ikke svare, så ønsker jeg å klage dette videre til deres klageinstans. Offentleglova sier dere skal svare uten ugrunnet opphold. Nærmere spesifisert til helst samme virkedag eller neste etter 5.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Corinne.Strupe@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

Vi viser til din henvendelse av 25. september 2019 hvor du henviser til offentlighetsloven og ber om innsyn i dokumentliste på wiki.

Vi bekrefter at vi har mottatt din klage 2. oktober 2019, hvor du benytter deg din rett til å klage i henhold til offentlighetsloven § 32 (2).

Vi beklager at vi ikke har besvart ditt innsynskrav innen fristen.

Vi har ditt innsynskrav under behandling, og du vil motta svar senest fredag 11. oktober 2019. Dersom kravet eller deler av det blir avslått, vil dette oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til videre behandling som klagesak.

Du blir orientert om en eventuell oversendelse av klagesak, ved at du mottar kopi av oversendelsesbrevet.

Med hilsen
V a l g d i r e k t o r a t e t
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no
Frie, direkte og hemmelige valg

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumentliste på wiki».

Vennligst oversend klage til KMD.

Dere sa:
"du vil motta svar senest fredag 11. oktober 2019"

Dere har ikke svart.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

post@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

Vi viser til din henvendelse av 25. september 2019 hvor du henviser til offentlighetslova og ber om innsyn i dokumentliste på wiki.

Vi bekrefter videre at vi har mottatt en klage fra deg 14. oktober 2019 hvor du klager over at vi ikke fikk sendt deg et svar innen 11. oktober 2019 som vi antydet i midlertidig svar av 03.10.2019.

Vi har ditt innsynskrav under behandling. Dersom kravet eller deler av det blir avslått, vil dette oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til videre behandling som klagesak og til endelig avgjørelse etter forvaltningsloven § 33 fjerde ledd og offentlighetsloven § 32 først ledd.

Du vil motta en kopi av oversendelsesbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med hilsen
V a l g d i r e k t o r a t e t
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no
Frie, direkte og hemmelige valg

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hallvard Nygård, vennligst logg inn og gi alle beskjed.