Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marianne Solvang, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Dokumenter om vannkvaliteten i Askøy ved Fylkesmannen

Vi venter på at Marianne Solvang skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Marianne Solvang

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- Alle dokumenter og korrespondanse som omhandler vannkvaliteten i Askøy kommune i årene 2017 - 2019.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Minner forøvrig om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

2 Attachments

Viser til ditt innsynskrav.
Eg tolker ditt innsynskrav til å gjelde dokument om kommunale vannanlegg på Askøy. Fylkesmannen i Hordaland er lagt ned frå 1.1.2019 og er slått saman med tidlegare Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Fylkesmannen i Vestland. Eg sender deg no først saker frå 2019 for Fylkesmannen i Vestland og ber om tilbakemelding frå deg på om dette stemmer med det du ynskjer innsyn i før eg leiter vidare i avslutta arkiv etter Fylkesmannen i Hordaland.

Med vennleg helsing

Peder Vedde
fagdirektør - innsynskoordinator
Fylkesmannen i Vestland
Organisasjon- og strategi
tlf: 55 57 20 66 / 48 60 75 82
www.fylkesmannen.no/vestland

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marianne Solvang <[Innsyns-e-postadresse #1598]>
Sendt: fredag 7. juni 2019 14:56
Til: Fylkesmannen i Hordaland, *Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten i Askøy ved Fylkesmannen

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- Alle dokumenter og korrespondanse som omhandler vannkvaliteten i Askøy kommune i årene 2017 - 2019.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Minner forøvrig om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1598]

Er [Fylkesmannen i Hordaland henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Hordaland? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Marianne Solvang

Kjære Vedde, Peder,

Dette ser ut til å stemme, ja.

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og ikke gjort.

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

Takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

1 Attachment

Hei!
Da vil eg sende over fleire saker til deg. Første sak er sak 2015/16196: Klage - Askøy - Gnr 8 Bnr 3 mfl - Dyrdalsfjellet - Høydebasseng - Reguleringsplan 350 .

Med venleg helsing

Peder Vedde
fagdirektør

Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 55 57 20 66
Mobil:
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/vl
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marianne Solvang <[Innsyns-e-postadresse #1598]>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 17:58
Til: Vedde, Peder <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar - innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten i Askøy ved Fylkesmanne

Kjære Vedde, Peder,

Dette ser ut til å stemme, ja.

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og ikke gjort.

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

Takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

vis sitert seksjon

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

3 Attachments

Hei!
Da vil eg sende over fleire saker til deg: 2012/3990 Askøy - Gnr 8 Bnr 3 mfl - Dyrdalsfjellet - Høydebasseng - Reguleringsplan 350.
2017/10730 Askøy - Gnr 8 bnr 14 47 144 og Gnr 10 bnr 53 - Tøssedalen - Høydebasseng VA-ledninger gangveg adkomstveg og endring av snuhammer - Dispensasjon

2017/11895 Klage - Askøy - Gnr 8 bnr 3 m fl - Plan 350 - Høydebasseng Dyrdalsfjellet - Mindre endring av reguleringsplan

Med venleg helsing

Peder Vedde
fagdirektør

Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 55 57 20 66
Mobil:
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/vl
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marianne Solvang <[Innsyns-e-postadresse #1598]>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 17:58
Til: Vedde, Peder <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar - innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten i Askøy ved Fylkesmanne

Kjære Vedde, Peder,

Dette ser ut til å stemme, ja.

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og ikke gjort.

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

Takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

vis sitert seksjon

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

3 Attachments

Hei!
Da vil eg sende over fleire saker til deg:

2018/8874 Ekspropriasjon - Askøy Gnr 8 Bnr 999 - Fremføring av VA-ledninger - Gjennomføring av plan 350 - ref 19/2756 FMVL

2018/10255 Askøy - Gnr 3 Bnr 154 Gnr 1 Bnr 35 23 328 - Midlertidig overføringsledning for vann - Dispensasjon

2018/10943 Klage - innsyn i dokumenter - Askøy - anbudsdokument for vannledning

Med venleg helsing

Peder Vedde
fagdirektør

Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 55 57 20 66
Mobil:
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/vl
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marianne Solvang <[Innsyns-e-postadresse #1598]>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 17:58
Til: Vedde, Peder <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar - innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten i Askøy ved Fylkesmanne

Kjære Vedde, Peder,

Dette ser ut til å stemme, ja.

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og ikke gjort.

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

Takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

vis sitert seksjon

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

14 Attachments

Hei!

Da vil eg sende over fleire saker til deg: 2019/2756 Ekspropriasjon -
Askøy - 8/999 - Fremføring av VA-ledninger - Gjennomføring av plan 350 -
ref 18/8874 FMHO

 

Med vennleg helsing

 

Peder Vedde

fagdirektør - innsynskoordinator

Fylkesmannen i Vestland
Organisasjon- og strategi
tlf: 55 57 20 66 / 48 60 75 82

[1]www.fylkesmannen.no/vestland

 

 

 

 

Fra: Marianne Solvang <[2][Innsyns-e-postadresse #1598]>

Sendt: tirsdag 11. juni 2019 17:58

Til: Vedde, Peder <[3][epostadresse]>

Emne: Re: Svar - innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten
i Askøy ved Fylkesmanne

 

Kjære Vedde, Peder,

 

Dette ser ut til å stemme, ja.

 

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media
og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å
belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og
ikke gjort.

 

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til
å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og
dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

 

Takk for hjelpen.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marianne Solvang

 

vis sitert seksjon

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

1 Attachment

Hei!

Da vil eg sende over fleire saker til deg: 2017/6443 Askøy - Gnr 8 bnr 3 m
fl - Plan 350 - Høydebassen Dyrdalsfjellet - Mindre endring av
reguleringsplan

 

Med vennleg helsing

 

Peder Vedde

fagdirektør - innsynskoordinator

Fylkesmannen i Vestland
Organisasjon- og strategi
tlf: 55 57 20 66 / 48 60 75 82

[1]www.fylkesmannen.no/vestland

 

 

 

 

Fra: Marianne Solvang <[2][Innsyns-e-postadresse #1598]>

Sendt: tirsdag 11. juni 2019 17:58

Til: Vedde, Peder <[3][epostadresse]>

Emne: Re: Svar - innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten
i Askøy ved Fylkesmanne

 

Kjære Vedde, Peder,

 

Dette ser ut til å stemme, ja.

 

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media
og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å
belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og
ikke gjort.

 

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til
å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og
dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

 

Takk for hjelpen.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marianne Solvang

 

vis sitert seksjon

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

4 Attachments

 

Svar på innsynskrav - 18/13944 dok 1 - 2 - 3: Svar på innsynskrav - 18
13944 dok 1 - 2 - 3.PDF
2018_13944 dok 1: 2018_13944 dok 1.PDF
2018_13944 dok 2: 2018_13944 dok 2.PDF
2018_13944 dok 3: 2018_13944 dok 3.PDF

Vedde, Peder, Fylkesmannen i Hordaland

1 Attachment

Hei!
Oversender nytt dokument iht. ditt innsynskrav.
Nå tror jeg du har fått det som er relevant ang. vannkvalitet Askøy fra vårt arkiv. Siden jeg har fri i morgen ber jeg om at du sender eventuelle nye e-poster til [epostadresse]

Med venleg helsing

Peder Vedde
Fagdirektør - innsynskoordinator

Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 55 57 20 66
Mobil:
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/vl
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marianne Solvang <[Innsyns-e-postadresse #1598]>
Sendt: tirsdag 11. juni 2019 17:58
Til: Vedde, Peder <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar - innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om vannkvaliteten i Askøy ved Fylkesmanne

Kjære Vedde, Peder,

Dette ser ut til å stemme, ja.

Jeg ønsker alt som kan relateres til den pågående skandalen omtalt i media og annet som omhandler vannkvaliteten ved det aktuelle vannverket, for å belyse hvor lenge de har visst om dette og hva de eventuelt har gjort og ikke gjort.

Hvor langt tilbake dere kan gå avhenger av hvilken kapasitet dere har til å behandle denne saken, men den har jo stor allmen interesse og dokumentene dere sender meg vil deles med alle på nett.

Takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen,

Marianne Solvang

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marianne Solvang, vennligst logg inn og gi alle beskjed.