Dokumenter i sak 2016/169

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2016/169.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47772

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

 

Dato behandlet: 14.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47762

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

 

Dato behandlet: 14.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47769

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

 

Dato behandlet: 14.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47674

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller. Vedlegg er ikke utlevert
i.h.t. offl. § 20.1.b, ref. offl. § 12.c.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

Dato behandlet: 14.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

Julsrud, Janne, Utenriksdepartementet

5 Attachments

Vedlagte dokument er i dag utlevert til bestiller.

 

[1]cid:image001.png@01D1C630.B9B23990 Janne Julsrud

Seniorrådgiver/Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Næringspolitisk seksjon/Section for
Economic and Commercial Affairs

Mobile: +47 948 14 601

Office: +47 23 95 03 48

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: 13. juni 2016 12:47
To: Næringspolitisk seksjon <[6][epostadresse]>
Subject: INNSYN 47770 - 16/169-12 Kina. Shanghai. Hva kjøper kineserne
(og hvorfor)? Trender fra en forbrukerundersøkelse
Importance: High

 

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02016000169#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]

Julsrud, Janne, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Vedlagte dokument er i dag

[1]cid:image001.png@01D1C631.01838A30 Janne Julsrud

Seniorrådgiver/Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Næringspolitisk seksjon/Section for
Economic and Commercial Affairs

Mobile: +47 948 14 601

Office: +47 23 95 03 48

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

utlevert til bestiller.

From: UDs Innsynsteam
Sent: 13. juni 2016 12:57
To: Næringspolitisk seksjon <[6][epostadresse]>
Subject: INNSYN 47774 - 16/169-16 Kina. Shanghai. Økonomi. "Market
Access Negative List"
Importance: High

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02016000169#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]

Julsrud, Janne, Utenriksdepartementet

5 Attachments

 

Vedlagte dokument er i dag utlevert til bestiller.

 

[1]cid:image001.png@01D1C631.2EF21810 Janne Julsrud

Seniorrådgiver/Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Næringspolitisk seksjon/Section for
Economic and Commercial Affairs

Mobile: +47 948 14 601

Office: +47 23 95 03 48

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam <[6][epostadresse]>
Date: 13 June 2016 at 12:37:09 GMT+2
To: Næringspolitisk seksjon <[7][epostadresse]>
Subject: INNSYN 47766 - 16/169-8 Kina - Innovasjon Shanghai

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02016000169#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]

Julsrud, Janne, Utenriksdepartementet

6 Attachments

 

Vedlagte documenter er i dag utlevert til bestiller.

 

[1]cid:image001.png@01D1C631.66B79720 Janne Julsrud

Seniorrådgiver/Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Næringspolitisk seksjon/Section for
Economic and Commercial Affairs

Mobile: +47 948 14 601

Office: +47 23 95 03 48

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam <[6][epostadresse]>
Date: 13 June 2016 at 12:32:02 GMT+2
To: Næringspolitisk seksjon <[7][epostadresse]>
Subject: Skjema 47764 - 16/169-6 Sør-Kina. Vann- og avfallsdelegasjon:
Betydelig interesse for norsk teknologi

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02016000169#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]

Julsrud, Janne, Utenriksdepartementet

7 Attachments

Vedlagte dokumenter er i dag utlevert til bestiller.

 

 

[1]cid:image001.png@01D1C631.9455E790 Janne Julsrud

Seniorrådgiver/Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian
Ministry of Foreign Affairs

Næringspolitisk seksjon/Section for
Economic and Commercial Affairs

Mobile: +47 948 14 601

Office: +47 23 95 03 48

[2]www - [3]Facebook - [4]Twitter -
[5]Instagram

 

 

 

 

 

 

From: UDs Innsynsteam <[6][epostadresse]>
Date: 13 June 2016 at 12:21:37 GMT+2
To: Næringspolitisk seksjon <[7][epostadresse]>
Subject: INNSYN 47761 - 16/169-3 Sør-Kina. CSR-seminar: Kinesiske
erfaringer fra Den nye silkeveien

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02016000169#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[epostadresse]

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47768

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

 

Dato behandlet: 14.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

 

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47767

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

 

Dato behandlet: 14.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

 

 

 

Lilleøren, Anne, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Nå med riktig e-postadresse!

 

From: Lilleøren, Anne
Sent: 15. juni 2016 10:33
To: '-[epostadresse]' <-[epostadresse]>
Cc: UDs Innsynsteam <[epostadresse]>
Subject: FW: INNSYN 47763 - 16/169-5 Kinesiske infrastrukturprosjekter i
Myanmar
Importance: High

 

Dokumentet det er bedt om innsyn i er delvis sladdet i henhold til OFFL. §
14, 1. ledd.

 

Meroffentlighet etter lovens § 11 er vurdert.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til OFFL. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med OFFL § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Med vennlig hilsen

 

Anne Lilleøren

Seksjon for Øst-Asia og Oseania

 

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: 13. juni 2016 12:27
To: Seksjon for Øst-Asia og Oceania (Asia I)
<[1][epostadresse]>
Subject: INNSYN 47763 - 16/169-5 Kinesiske infrastrukturprosjekter i
Myanmar
Importance: High

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Utenriksdepartementet,

Jeg kan ikke se å ha fått svar angående følgende dokumenter i saken:

2016/169-1
2016/169-2
2016/169-7
2016/169-15

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47759

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 20.1.b.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

Dato behandlet: 21.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47765

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 20.1.b.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

Dato behandlet: 21.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47773

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 20.1.b.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

Dato behandlet: 21.06.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

 

odinh la igjen en merknad ()

Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald.

Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.

At sakshandsamaren som er ansvarleg for saka innsynskravet gjeld, er bortreist, sjuk eller på ferie når kravet kjem inn, gir ikkje grunnlag for å utsetje handsaminga av innsynskravet. Det enkelte organ må syte for rutinar som gjer at innsynskrav kan handsamast utan at ein er avhengig av at enkeltpersonar er til stades.

Kjære Utenriksdepartementet,

Jeg kan fortsatt ikke se å ha mottat svar angående følgende dokument i saken:

2016/169-2

Kan dere fortelle meg hvorfor dette tar så lang tid?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Utenriksdepartementet,

Takk for dokumentene som er blitt sendt som svar på min innsynshenvendelse «Dokumenter i sak 2016/169».

Jeg ber om en nærmere begrunnelse for avslag angående følgende dokumenter, jf. offentleglova § 31, andre ledd:

1 (delvis sladdet i.h.t. offl. § 31.2)
2 (ikke utlevert, § 32.2)
5 (delvis sladdet, § 14.1)
7 (delvis sladdet, § 31.2)
13 (vedlegg ikke utlevert, § 20.1.b og § 12.c)
15 (delvis sladdet, § 31.2)

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Utenriksdepartementet,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumenter i sak 2016/169». Jeg ba om innsyn 12. juni 2016. Begjæringen om nærmere begrunnelse for avslag angående følgende dokumenter ble fremmet 4. juli 2016:

1 (delvis sladdet i.h.t. offl. § 31.2)
2 (ikke utlevert, § 32.2)
5 (delvis sladdet, § 14.1)
7 (delvis sladdet, § 31.2)
13 (vedlegg ikke utlevert, § 20.1.b og § 12.c)
15 (delvis sladdet, § 31.2)

Da det nå er gått 17 dager uten noen form for tilbakemelding, etterlyser jeg svar i saken.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumenter i sak 2016/169».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentet 12. juni 2016. Klagen ble fremmet 23. juli 2016.

Da det nå er gått 11 dager uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Ref: Svar på innsynsbegjæring nr.: 47760

 

Denne innsynsbegjæringen er ved en inkurie ikke blitt besvart. Vi beklager
dette.

 

Kopi av dokumentet er utlevert til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av
forvaltningsloven § 29, 1. ledd og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Meroffentlighet, jf. offl. § 11, er vurdert.

 

 

Dato behandlet: 04.08.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på klage om innsynsbegjæring nr. 47765

 

Kopi av dokumentet ble utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 20.1.b. 21.06.2016. Klage på unntak ble mottatt
05.07.2016.

 

Det er foretatt en ny vurdering av dokumentet og klagen er tatt til følge,
jf. offl. § 11. Kopi av dokumentet er utlevert bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Dato behandlet: 08.08.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på klage om innsynsbegjæring nr. 47773

 

Kopi av dokumentet ble utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 20.1.b. 21.06.2016. Klage på unntak ble mottatt
05.07.2016.

 

Det er foretatt en ny vurdering av dokumentet og klagen er tatt til følge,
jf. offl. § 11. Kopi av dokumentet er utlevert bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Dato behandlet: 08.08.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

1 Attachment

Ref: Svar på klage om innsynsbegjæring nr. 47759

 

Kopi av dokumentet ble utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 20.1.b. 21.06.2016. Klage på unntak ble mottatt
05.07.2016.

 

Det er foretatt en ny vurdering av dokumentet og klagen er tatt til følge,
jf. offl. § 11. Kopi av dokumentet er utlevert bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Dato behandlet: 08.08.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

Lilleøren, Anne, Utenriksdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    AMBASSADEN I YANGON Kinesiske infrastrukturprosjekter i Myanmar.docx 434779.pdf

    496K Download View as HTML

Kopi av dokumentet ble utlevert til bestiller delvis sladdet i.h.t.
offentlighetsloven § 14, 1. ledd 15. juni 2016. Klage på unntak ble
mottatt 05.07.2016.

 

Det er foretatt en ny vurdering av dokumentet og klagen er tatt til følge,
jf. offl. § 11. Kopi av dokumentet utleveres til bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Mvh

Anne Lilleøren

Seksjon for Øst-Asia og Oseania

 

 

Malmgren, Otto, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Ref: Svar på klage om innsynsbegjæring nr. 47771

 

Kopi av dokumentet ble utlevert til bestiller. Vedlegg ble ikke utlevert
i.h.t. offl. § 20.1.b, ref. offl. § 12.c. Besvart 14.06.2016.

Klage på unntak ble mottatt 05.07.2016.

 

Det er foretatt en ny vurdering av dokumentet, og kopi av dokumentet, med
vedlegg, er utlevert bestiller.

 

Ved avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak
i henhold til offl. § 31, 2.ledd. Avslag om begjæring om innsyn kan
påklages i samsvar med offl. § 32, 1.ledd.

 

Dato behandlet: 12.08.2016

 

Saksbehandler: Otto Malmgren

 

 

B. Waldron la igjen en merknad ()

Jeg er veldig fornøyd over denne henvendelsen. Etter å ha fått delvis avslag, ba jeg om en nærmere begrunnelse. Etter en ny vurdering ble alle dokumentene utlevert uten sladding.

Her er innholdet som opprinnelig hadde blitt sladdet:

2016/169-1 Kina @ Svekkelse av RMB og store fall på børsene

SLADDET TEKST:

Det er neppe holdbart på lang sikt at verdens nest største økonomi opererer med USD. Dersom Kina beveger seg mot en handelsvektet indeks, kan dette imidlertid negative konsekvenser for andre land, særlig eksportører i Asia. De har tidligere kunnet og USD samtidig for å stimulere økonomien.

2016/169-5 Kinesiske infrastrukturprosjekter i Myanmar

SLADDET TEKST:

*Myitsone demningen*

Ambassaden besøkte selv anlegget i juni, og fikk se med egne øyne hvilket enormt sår som har blitt skapt i naturen for å forberede terrenget for byggingen av den 1,3 kilometer lange planlagte demningen. I rapporten fra i sommer ble det omtalt som det grelleste eksemplet på hvordan vannkraftutbygging har vært planlagt og gjennomført i Myanmar under det tidligere regimet – stort sett med svært lite hensyn til miljøet og konsekvenser for lokalbefolkningen. For mange myanmarere har demningen blitt selve symbolet på kinesisk innflytelse og utnyttelse av hjemlandet, og bærer preg av å være basert på gammeldags tenkning innen vannkraft. Det har derfor også blitt et vanskelig politisk tema for den innkommende regjeringen, som må balansere en økende skepsis til Kina blant deler av lokalbefolkningen opp mot opprettholdelsen av et godt forhold til sin nord-østlige nabo og største handelspartner.

*Ambassadens kommentar*

Den voksende kinesiske innflytelsen i vest-Myanmar bør ses i sammenheng med en raskt økende innenlands energietterspørsel i Kina. Med store forekomster av olje og gass, samt gode forhold for produksjon av vannkraft er det tydelig at kinesiske myndigheter ser en rolle for et foreløpig underutviklet Myanmar i å møte denne etterspørselen. Gjennom konsesjonen i Kyaukpyu fortsetter også Kinas økonomiske posisjonering i forkant av den nært forestående overgangen til en mer vestligvendt NLD-ledet regjering. Ambassaden er ikke kjent med detaljene rundt sikringen i Kyaukpyu, men det er uttrykt bekymring fra en rekke nasjonale aktører om at Kina utelukkende står for sikkerheten i den økonomiske frisonen, og det stilles dermed spørsmål om i hvilken grad aktører fra Myanmar vil få tilgang til prosjektet.

*Ambassadens kommentar*

Kina er fortsatt Myanmars største utenlandske investor, og står for 27 prosent av landets totale FDI. Betydelig kinesisk innflytelse på flere av de væpnede etniske gruppene gjør landet også til en viktig brikke i den pågående fredsprosessen. Et fortsatt godt forhold til Kina vil derfor være av stor betydning for den innkommende regjeringen, politisk så vel som økonomisk. Utfordringen for ASSK vil være å finne en måte å ivareta dette forholdet, og samtidig påse at samarbeidet er jevnt og gjensidig fordelaktig. I den sammenheng vil ASSKs beslutning angående Myitsone Demningen følges med stor interesse, et investeringsprosjekt med betydelig symbolverdi som kinesiske myndigheter utvilsomt vil være ivrige til å gjenoppta. Utover prosjektene nevnt i denne rapporten er det også inngått en rekke 90/10 avtaler mellom Kina og Myanmar, der mange er lite fordelaktige for sistnevnte og bør forsøkes reforhandlet av den innkommende regjeringen.

2016/169-7 Kina @ Lavere vekst

SLADDET TEKST:

Måten myndighetene har taklet volatiliteten i aksjemarkedene og uforutsigbarheten i valutapolitikken har svekket Xi-administrasjonens tillit i markedene.

2016/169-13 Kinas 13. femårsplan fra et økonomisk perspektiv

SLADDET VEDLEGG: 13th Five Year Plan translation.docx (https://www.mimesbronn.no/request/116/re...

2016/169-15 Kina @ Gjeldsutfordringer

SLADDET TEKST:

Flere analytikere mener Xi Jinping vektlegger partidisiplin, antikorrupsjon og militærreform, foran reform av økonomien.

*Kommentar*

Xi Jinping-administrasjonen synes så langt å ha viet begrenset oppmerksomhet til reform av økonomien, og i stedet vektlagt anti-korrupsjon, intern partidisiplin og reform av Folkets frigjøringshær. Analytikere anser at det føres en mer selvhevdende
utenrikspolitikk. Samtidig foregår posisjonering foran den viktige Partikongressen høsten 2017, der et evt. fall i økonomisk vekst kan bidra til å svekke Xi Jinpings maktstilling. Mye kan tyde på at det ikke vil skje en større økonomisk kursjustering før Partikongressen er tilbakelagt.

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Hele saken '2016/169 - 2016 Kina handel og økonomi' ligger i OEP som https://oep.no/search/result.html?caseNu... .