Dokumenter i innsynssak - klage på avslag på innsyn i varslingssaken i Vest politidistrikt

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Politidirektoratet,

Ber om en datert liste over alle dokumenter i sak 201603048 og om å få utlevert epost fra Politidirektoratet til Normal Norge datert 31. mai 2017 (dok. nr. 4) med tilhørende vedlegg og dokumenter Normal Norge ble gitt innsyn i, i forbindelse med deres besvarelse av klagesaken.

Minner om at kravet skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

5 Attachments

Hei,

Det vises til din begjæring om innsyn i en datert liste over alle dokumenter i sak 201603048 og e-post fra Politidirektoratet til Normal Norge datert 31. mai 2017 (dok. nr. 4) med tilhørende vedlegg og dokumenter Normal Norge ble gitt innsyn i.

Vedlagt følger en liste over dokumentene i sak 201603048, tre e-poster fra Politidirektoratet til Normal Norge (på grunn av dokumentstørrelse ble dokumentene oversendt i tre deler), samt Politidirektoratets svar på klagen. Øvrige dokumenter (sladdede versjoner av dokument 1, 3, 6, 7 og 11), som samtidig ble tilsendt Normal Norge, vil bli oversendt i egne e-poster (del 2 og 3) innen kort tid.

Med vennlig hilsen

Kristine Wigmostad Blikom
rådgiver

Politidirektoratet
Juridisk stab

Telefon: (+47) 41 50 71 50

E-post:
[epostadresse]
www.politi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 2. juni 2017 22:38
Til: Postmottak POD
Emne: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avslag på innsyn i varslingssaken i Vest politidistrikt

Kjære Politidirektoratet,

Ber om en datert liste over alle dokumenter i sak 201603048 og om å få utlevert epost fra Politidirektoratet til Normal Norge datert 31. mai 2017 (dok. nr. 4) med tilhørende vedlegg og dokumenter Normal Norge ble gitt innsyn i, i forbindelse med deres besvarelse av klagesaken.

Minner om at kravet skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #376]

Er [Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Politidirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

1 Attachment

Hei,

Det vises til din begjæring om innsyn i en datert liste over alle dokumenter i sak 201603048 og e-post fra Politidirektoratet til Normal Norge datert 31. mai 2017 (dok. nr. 4) med tilhørende vedlegg og dokumenter Normal Norge ble gitt innsyn i.

Vedlagt følger sladdede versjoner av dokument 3, 6, 7 og 11, som ble oversendt Normal Norge i forbindelse med direktoratets besvarelse av klagesaken.

Med vennlig hilsen

Kristine Wigmostad Blikom
rådgiver
Politidirektoratet

Juridisk stab
Telefon: (+47) 41 50 71 50

E-post:
[epostadresse]
www.politi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 2. juni 2017 22:38
Til: Postmottak POD
Emne: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avslag på innsyn i varslingssaken i Vest politidistrikt

Kjære Politidirektoratet,

Ber om en datert liste over alle dokumenter i sak 201603048 og om å få utlevert epost fra Politidirektoratet til Normal Norge datert 31. mai 2017 (dok. nr. 4) med tilhørende vedlegg og dokumenter Normal Norge ble gitt innsyn i, i forbindelse med deres besvarelse av klagesaken.

Minner om at kravet skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #376]

Er [Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Politidirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Hvorfor kan jeg ikke bare få alle dokumentene med en gang? Normal sier dere driver og tilbakeholder selve varselet også, selv om dere i klagesaken har avgjort at det skal gis innsyn. Hva skjer egentlig? Tror dere folka i Normal er så sløve at de ikke merker om de ikke får alle dokumentene?

Ber om å få alle dokumenter omgående.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

Hei,

Dokumentene må sendes i tre deler (tre e-poster) fordi filene til sammen er for store til å sendes samlet. Alle dokumentene i sak 201603048-4 det gis innsyn i skal være sendt til dere, og e-posten under er den siste av totalt tre e-poster.

Alle dokumentene, inkludert varselet, skal være sendt til Normal Norge på e-post. Vi vil følge opp evt. manglende dokumenter med Normal Norge.

Med vennlig hilsen

Kristine Wigmostad Blikom
rådgiver

Politidirektoratet
Juridisk stab

Telefon: (+47) 41 50 71 50
E-post:
[epostadresse]
www.politi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 12. juni 2017 23:02
Til: Kristine Wigmostad Blikom
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avslag på innsyn i varslingssaken i Vest politidistrikt - Del 3 av 3

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Hvorfor kan jeg ikke bare få alle dokumentene med en gang? Normal sier dere driver og tilbakeholder selve varselet også, selv om dere i klagesaken har avgjort at det skal gis innsyn. Hva skjer egentlig? Tror dere folka i Normal er så sløve at de ikke merker om de ikke får alle dokumentene?

Ber om å få alle dokumenter omgående.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Takk for et ryddig svar. Minner om at jeg ikke representerer Normal Norge, og lurer på når dere sender meg resten av dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

Hei,

Alle dokumentene det gis innsyn i skal som nevnt være sendt til deg i tre e-poster. Vi har ikke mottatt feilmelding om at e-posten(e) ikke kunne leveres, og har dermed antatt at de har kommet frem. Hvis det er noen dokumenter som ikke har kommet frem, er det fint om du spesifiserer hvilke(t) dokument det dreier seg om, så skal jeg forsøke å sende på nytt.

Mvh
Kristine Blikom

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 13. juni 2017 17:31
Til: Kristine Wigmostad Blikom
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avslag på innsyn i varslingssaken i Vest politidistrikt - Del 3 av 3

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Takk for et ryddig svar. Minner om at jeg ikke representerer Normal Norge, og lurer på når dere sender meg resten av dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Det gjelder alle dokumenter i saken med unntak av dokument 3, 6, 7 og 11 i sak 201602010. Som det fremgår av klagesvaret er det gitt innsyn i en rekke andre dokumenter, blant annet selve varselet (dokument 1). Ber om å få utlevert det resterende.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

Hei,

Av Politidirektoratets svar på klagen fremgår følgende:

"Klagen på avslag på innsyn tas delvis til følge. Det gis merinnsyn i sladdede versjoner av varslet (dokument 1), brevet fra statsadvokaten i Hordaland til Vest politidistrikt (dokument 6) og av mandatet til den interne arbeidsgruppen (dokument 7). Videre gis det innsyn i enkelte av opplysningene distriktet har sladdet i dokument 11. Det vises til vedlagte dokumenter. Politidirektoratet opprettholder avslaget på innsyn i øvrige dokumenter og opplysninger."

Slik det fremgår, gis det innsyn i sladdede versjoner av dokument 1, 6, 7 og 11. Avslag på innsyn er opprettholdt for øvrige dokumenter og opplysninger. Dette er i samsvar med dokumentene du har fått oversendt ved del 1-3 av e-postene. Dokument 1 (selve varselet) ble sendt i del 2. Vi har ikke mottatt feilmelding om at e-posten ikke kunne leveres, og den skal dermed i utgangspunktet ha kommet frem til deg. Dersom du ikke har mottatt del 2 med den sladdede versjonen av varselet kan vi sende deg dette dokumentet per post. Dersom du ønsker dette ber vi om at du oppgir hvilken adresse dokumentet ønskes sendt til.

Mvh
Kristine Blikom

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 14. juni 2017 17:20
Til: Kristine Wigmostad Blikom
Emne: Re: SV: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avslag på innsyn i varslingssaken i Vest politidistrikt - Del 3 av 3

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Det gjelder alle dokumenter i saken med unntak av dokument 3, 6, 7 og 11 i sak 201602010. Som det fremgår av klagesvaret er det gitt innsyn i en rekke andre dokumenter, blant annet selve varselet (dokument 1). Ber om å få utlevert det resterende.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Det er åpenbart dere som har tekniske problemer, og ikke meg, når dere ikke klarer å sende dette hverken til Normal eller til meg. Kanskje du bør sjekke utboksen din?

Jeg har krav på å få dokumentene på epost. Viser til Justisdepartementets rettleiar for offentleglova, punkt 4.2: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Ber om at du forsøker å sende igjen, men deler opp epostene i en epost pr. dokument.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    Offentlig versjon varsel om kritikkverdige forhold i politidistrikt Vest.pdf

    5.4M Download View as HTML

Hei,

Vi har nå fått endret dokumentets størrelse, og sender filen til dere på nytt.

Mvh
Kristine Blikom

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 16. juni 2017 19:02
Til: Kristine Wigmostad Blikom
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avslag pikt - Del 3 av 3

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Det er åpenbart dere som har tekniske problemer, og ikke meg, når dere ikke klarer å sende dette hverken til Normal eller til meg. Kanskje du bør sjekke utboksen din?

Jeg har krav på å få dokumentene på epost. Viser til Justisdepartementets rettleiar for offentleglova, punkt 4.2: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Ber om at du forsøker å sende igjen, men deler opp epostene i en epost pr. dokument.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Det fungerte. Takk. Hva med de andre dokumentene jeg ikke har fått utlevert i saken?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

5 Attachments

Hei,

Så fint! De andre dokumentene ble sendt på e-post til deg 12. juni 2017, men vedlegger de samme dokumentene også her. Sammen med den offentlige versjonen av varselet du mottok i forrige e-post, utgjør dette dokumentene som ble tilsendt Normal Norge i sak 201603048-4.

Mvh
Kristine Blikom

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #376]]
Sendt: 19. juni 2017 17:24
Til: Kristine Wigmostad Blikom
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Dokumenter i innsynssak - klage på avsla7ݫ

Kjære Kristine Wigmostad Blikom,

Det fungerte. Takk. Hva med de andre dokumentene jeg ikke har fått utlevert i saken?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon