Dokumenter angående Hauskvartalet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten,

Det fremgår av deres journal at det har eksistert dokument med:

Journal ID 16/12850
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Anmodning om juridisk bistand

Journal ID 16/13327
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Hausmannsgate 40 mfl

Journal ID 16/14293
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Svar - Hausmannsgate 40 mfl

Journal ID 16/14307
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Brev

Journal ID 16/14438
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Anmodning om bistand

Journal ID 16/14489
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Vedrørende Hausmannsgate 40

Journal ID 16/14546
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Vedrørende Hausmannsgate 40

Journal ID 16/14713
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Vedrørende Hausmannsgate 40

Journal ID 16/15009
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Utkast til begjæring om midlertidig
forføyning

Journal ID 16/15127
Sakstittel
Hausmanns gate 40-42, Brenneriveien 1 og
Sirkustomta gnr./bnr. 208/60,303,304,180,181,182,300 -
salgsoppdrag
Dokumenttittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet

Journal ID 16/15285
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Korrespondanse med Kommuneadvokaten

Journal ID 16/15286
Sakstittel
Hausmannsgate 40 gnr/bnr 208/303
Dokumenttittel
Korrespondanse med Kommuneadvokaten

Journal ID 16/16475
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Befaringsfrist - Hausmannsgate 40 mfl
[BHA-LEGAL.FID58435]

Journal ID 16/16529
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Salg av Haus-eiendommer - Signert
kjøpekontrakt

Journal ID 16/17368
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Hausmannsgate 40 mfl

Journal ID 16/17370
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Hausmannsgate 40 mfl [BHA-LEGAL.FID58435]

Journal ID 16/17902
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Hausmannsgate 40 mfl [BHA-LEGAL.FID58435]

Journal ID 16/18153
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Hausmannsgate 40 mfl

Journal ID 16/18511
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
SV: Skjøter i samsvar med Kjøpers ønske.

Journal ID 16/18512
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Svar - Skjøter i samsvar med Kjøpers ønske.

Journal ID 16/19017
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Skjøte vedr. bnr. 180

Journal ID 16/19110
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Ad. salg av Haus-eiendommer -
Oppgjørsavtale, skjøter og sikringsobligasjon

Journal ID 16/19331
Sakstittel
Salg av eiendommer i Hauskvartalet
Dokumenttittel
Haus - Signert oppgjørsavtale

Jeg ber om innsyn i disse dokumentene. Dersom det finnes andre dokumenter med andre Journal ID men med samme tittel som noen av disse dokumentene ber jeg om innsyn i disse også. Jeg ber og om innsyn i øvrige dokumenter som angår salg av eiendommer i Hauskvartalet. Samt dokumenter som omhandler en eller flere av adressene Hausmannsgate 28,Hausmannsgate 40, Hausmannsgate 42, Brenneriveien 1,

Med vennlig hilsen,

Ole Pedersen

Jorun Henriksen, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

6 Attachments

Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes i
de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes
det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan
lastes ned gratis fra www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre
formater.

 

Med vennlig hilsen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune

E-post: [Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]

Sentralbord: 02 180

www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo....

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

 

Postmottak EBY, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

7 Attachments

Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes i
de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes
det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan
lastes ned gratis fra www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre
formater.

 

Med vennlig hilsen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune

E-post: [Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]

Sentralbord: 02 180

www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo....

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

 

Postmottak EBY, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

5 Attachments

Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes i
de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes
det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan
lastes ned gratis fra www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre
formater.

 

Med vennlig hilsen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune

E-post: [Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]

Sentralbord: 02 180

www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo....

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

 

Postmottak EBY, Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

 

 

Vedleggene til dette dokumentet er tilgjengelig i 30 dager og  lastes ned
ved å trykke på nedenfor stående link:

 

[1]https://www.dropbox.com/sh/59uznoqkdkpk0...

 

 

Vedlagt følger brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Brevet sendes i
de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes
det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan
lastes ned gratis fra [2]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre
formater.

 

Med vennlig hilsen

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune

 

E-post: [3][Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]

Sentralbord: 02 180

 

[4]www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo.kommune.no

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

 

 

References

Visible links
1. https://www.dropbox.com/sh/59uznoqkdkpk0...
2. blocked::blocked::www.adobe.no www.adobe.no
file:///tmp/blocked::blocked::www.adobe.no
3. blocked::mailto:[Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]
file:///tmp/blocked::mailto:[Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten henvendelses-e-postadresse]
4. blocked::http://www.eiendoms-og-byfornyelsesetate... http://www.eiendoms-og-byfornyelsesetate...
file:///tmp/blocked::http:/www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo.kommune.no/

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

 • Attachment

  Ad.salg av Haus eiendommer Oppgj rsavtale skj ter og sikringsobligasjon 1012194.pdf

  563K Download View as HTML

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg har lastet ned filene fra dropbox og brukt opplastingsmuligheten i Mimes brønn til å laste opp filene hit. På grunn av en teknisk begresning for filstørrelser (filer på 1.7 MiB og større ble avvist) fikk jeg ikke lastet opp alle. Vi skal se på hvordan vi kan jobbe oss rundt denne begresningen.

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

 • Attachment

  Vedlegg 5 Vedtak fra Plan og bygningsetaten av 02.10.2014 om mindre regulering 1012146.pdf

  2.3M Download View as HTML

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

 • Attachment

  Vedlegg 8 Tilstandsanalyse av H42 utarbeidet av AL H yer datert 12.06.2012 1012149.pdf

  13.7M Download View as HTML

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment

 • Attachment

  Vedlegg 12 Rapport soppinspeksjon H42 utfrt av Mycoteam datert 03.06.2010 1012153.pdf

  15.8M Download View as HTML

Oslo kommune, eiendoms- og byfornyelsesetaten

1 Attachment