Dokumenter angående anskaffelse av renovasjonstjenester

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, renovasjonsetaten, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ole Peter Galaasen

Kjære Oslo kommune, renovasjonsetaten,

Jeg ønsker tilgang på alle anbudsdokumenter, møtereferater og eksterne bidrag (konsultasjon) i forbindelse med anskaffelsen av renovasjonstjenester med oppstart 3. oktober 2016.

Med vennlig hilsen,

Ole Peter Galaasen

Postmottak Renovasjonsetaten, Oslo kommune, renovasjonsetatenRenovasjonsetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Den vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling.

 

Dersom din henvendelse gjelder manglende tømming av restavfall eller
papir, vil denne bli registrert for oppfølging og effektuering.

 

Med vennlig hilsen 

Renovasjonsetaten

Oslo kommune

Sentralbord: 02 180

[1]www.oslo.kommune.no

 

 

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. http://www.oslo.kommune.no/