Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er E. Jenssen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Digitaliseringsutvalget

Vi venter på at E. Jenssen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Digitaliseringsutvalget ble oppnevnt i statsråd
2011-06-24 og avga en NOU til Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Jeg ønsker innsyn i postjournalen (eller tilsvarende) til utvalget, men jeg er ikke sikker på hvem som har ansvar for dette. Kan dere hjelpe meg?

http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forval...

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

This is the mail system at host alaveteli-prod.nuug.no.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>: host mx2.u.dep.no[132.150.12.16] said: 550 #5.1.0
Address rejected. (in reply to RCPT TO command)

Sent request to Kommunal- og moderniseringsdepartementet again, using a new contact address.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Kom min henvendelse om Digitaliseringsutvalget frem? Jeg har ikke sett noe svar så langt. Hvilket saksnummer fikk henvendelsen? Jeg klarer ikke å finne den på oep.no.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hei, den kom frem, og ble videresendt internt til Avdeling for IKT og fornying som oppnevnte utvalget.

Arkivet, KMD

-----Opprinnelig melding-----
Fra: E. Jenssen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #92]]
Sendt: 22. mai 2016 11:22
Til: Postmottak KMD <[Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Automatisk svar: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Digitaliseringsutvalget

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Kom min henvendelse om Digitaliseringsutvalget frem? Jeg har ikke sett noe svar så langt. Hvilket saksnummer fikk henvendelsen? Jeg klarer ikke å finne den på oep.no.

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

vis sitert seksjon

k9 la igjen en merknad ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hei, KMD har pt ikke noe materiale fra dette utvalget, bortsett fra den avgitte rapporten og vår egen korrespondanse med utvalgssekretariatet og leder for utvalget. Leder for utvalget var Torgeir Waterhouse (IKT-Norge) og utvalgssekretær var Svenn Richard Andersen (innleid fra Forbrukerrådet). De kan evt. svare på om det ble ført postjournal og om det evt. kan gis innsyn i den.

Arkivet, KMD

-----Opprinnelig melding-----
Fra: E. Jenssen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #92]]
Sendt: 23. april 2016 16:59
Til: Postmottak KMD <[Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Digitaliseringsutvalget

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Digitaliseringsutvalget ble oppnevnt i statsråd
2011-06-24 og avga en NOU til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Jeg ønsker innsyn i postjournalen (eller tilsvarende) til utvalget, men jeg er ikke sikker på hvem som har ansvar for dette. Kan dere hjelpe meg?

http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forval...

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er E. Jenssen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.