Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Politidirektoratet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Politidirektoratet,

Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der politiet deltar.

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter vedrørende politiets relasjon til og arbeid i prosjektet.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen