Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Politidirektoratet,

Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der Politiet deltar.

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter vedrørende Politiets relasjon til og arbeid i prosjektet.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

Viser til din e-post av 27.06.2018 hvor du ber om innsyn i alle dokumenter
knyttet til prosjektet "Digital Samhandling Offentlig – Privat". Dette gir
treff i et stort antall dokumenter og det vil være svært tidkrevende å
vurdere alle. Er det mulig å konkretisere hvilke type saker du ønsker
innsyn i? Dette vil gjøre det enklere for oss å vurdere de mest relevante
sakene for deg.

 

Med hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][National Police Directorate request email]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[National Police Directorate request email]

Kjære Postmottak POD,

Jeg ber om innsyn i politiets samhandling med det private prosjektet til Finans Norge "Digital samhandling Offentlig - Privat" (DSOP), og det kan vel ikke være mer klart enn det? Offentlighetsloven krever for øvrig ingen nærmere begrunnelse.

Med vennlig hilsen,
Sylvia Johnsen

Kjære Postmottak POD,

Innsynsbegjæring er svært forsinket. Dette gjelder altså innsyn i det konkrete prosjektet DSOP med Finans Norge, og er således så begrenset som det kan være. Jeg ber om innsyn i alle dokumenter vedrørende dette.

Politidirektoratet har i øyeblikket unnlatt å etterkomme kravet som under enhver omstendighet burde være besvart på dette tidspunktet i henhold til de retningslinjer som ligger i offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen,

Sylvia

Postmottak POD, Politidirektoratet

20 Attachments

 

Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter
tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i.

Beklager sen respons, dette grunnet ferieavvikling.

 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]