Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der Brønnøysundregisterets deltar.

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter vedrørende Brønnøysundregisterets relasjon til og arbeid i prosjektet.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

Firmapost, Brønnøysundregistrene

Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>

Brønnøysundregistrene har mottatt e-posten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.

Brønnøysundregistra har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

Your message has arrived The Brønnøysund Register Centre e-mail system. Your request will be opened and the required action will be taken as soon as possible.

Firmapost, Brønnøysundregistrene

20 Attachments

Hei
Viser til ditt innsynskrav knyttet til dokumenter i prosjektet "Digital Samhandling Offentlig - Privat". Vedlagt følger dokumenter fra prosjektet.

Med vennlig hilsen
 
Brønnøysundregistrene
avdeling virksomhetsstøtte
T: 75 00 76 09
brreg.no   •   altinn.no
 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sylvia <[Innsyns-e-postadresse #1121]>
Sendt: 27. juni 2018 07:51
Til: Firmapost <[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)

Kjære Brønnøysundregistrene,

Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der Brønnøysundregisterets deltar.

Jeg ber om innsyn i alle dokumenter vedrørende Brønnøysundregisterets relasjon til og arbeid i prosjektet.

Med vennlig hilsen,

Sylvia Johnsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1121]

Er [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Brønnøysundregistrene? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------