Datauttrekk fra Noark-systmer - Reklamasjon - Noark 4 uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv (2013-01-07)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Nittedal kommune

Søker innsyn i:
- 2011/4016-4, datert 2013-01-07 - Reklamasjon - Noark 4 uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv

Dokumentet hører til saksnr 11/04016 - Datauttrekk fra Noark-systmer .

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

E-post Postmottak, Nittedal kommune

2 Attachments

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din. 

 

Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Nittedal kommune

[Nittedal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Sentralbord: 67 05 90 00

Web: www.nittedal.kommune.no

 

 

Hallvard Nygård

Kjære Nittedal kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nittedal kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Datauttrekk fra Noark-systmer - Reklamasjon - Noark 4 uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv (2013-01-07)».

Det er ikke gitt svar på min henvendelse. Det skal svares uten ugrunnet opphold senest innen 5 dager. Normalt innen 2-3 dager. Det har nå gått en uke.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dataut...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

E-post Postmottak, Nittedal kommune

2 Attachments

Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt e-posten din. 

 

Den blir videresendt til rett person og fulgt opp så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen

Nittedal kommune

[Nittedal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Sentralbord: 67 05 90 00

Web: www.nittedal.kommune.no

 

 

Bente Larsen, Nittedal kommune

8 Attachments

 

Hei!

Viser til din innsynsbegjæring - 11/04016-4 - Reklamasjon - Noark 4
uttrekk fra sak/arkivsystem EDB sak og Arkiv

Vedlagt oversendes dokumenter i denne sak.

 

 

 

Med vennlig hilsen
Bente Larsen
Fung. Enhetsleder digitalisering

Sentralbord:  67 05 90 00
Direkte:         +47 99 27 53 74
E-post:  [epostadresse]
Nett:     [1]www.nittedal.kommune.no

 

References

Visible links
1. http://www.nittedal.kommune.no/