Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben

Innsynshenvendelsen ble avvist av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,

Søker innsyn i kommunikasjon rundt datainnbrudd hos sunwind.no. Dere har vært i kontakt med Sunwind/Gyllingen/Firmawebben i august 2018. Norcert sitt saksnummer 16760897

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Foreløpig svar - Preliminary answer

Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv.

Your message is received and will be handled by our Records Office.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norwegian National Security Authority

P.O Box 814
N-1306 Sandvika

Norway

(+47) 6786 4000

https://www.nsm.stat.no

vis sitert seksjon

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4 Attachments

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 2.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 3.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 4.jpg

  0K Download

Vår saksreferanse: A03 – S:19/00725
 
 
Hei
 
Vi bekreftelser på mottak av din innsynsbegjæring datert 18.02.2019.
 
 
Med hilsen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Postboks 814
1306 Sandvika
T: 67 86 40 00
 
[1][IMG]     [2][IMG]     [3][IMG]
 
Denne e-posten har både leverings- og lesekvittering.
P Før du skriver ut: tenk på miljøet
 
 
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [[4]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1544]]
Sendt: 18. februar 2019 09:10
Til: Postmottak NSM
Emne: innsyn etter Offentleglova - Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben
 
Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,
 
Søker innsyn i kommunikasjon rundt datainnbrudd hos sunwind.no. Dere har
vært i kontakt med Sunwind/Gyllingen/Firmawebben i august 2018. Norcert
sitt saksnummer  16760897
 
Med vennlig hilsen,
 
Hallvard Nygård
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1544]
 
Er  [Nasjonal sikkerhetsmyndighet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Nasjonal sikkerhetsmyndighet? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 

vis sitert seksjon

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4 Attachments

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 2.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 3.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 4.jpg

  0K Download

Vår saksreferanse: A03 – S:19/00725
 
Hei
 
NSM viser til din innsynsbegjæring datert 18.02.19 og vår bekreftelse
20.02.19.
 
Vi beklager at det har blitt en stor forsinkelse i behandlingen av ditt
innsyn, men vi tilsteber oss å svare så raskt som mulig.
 
 
Med hilsen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Postboks 814
1306 Sandvika
T: 67 86 40 00
 
[1][IMG]     [2][IMG]     [3][IMG]
 
Denne e-posten har både leverings- og lesekvittering.
P Før du skriver ut: tenk på miljøet
 
 
  ________________________________  
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Nasjonal
sikkerhetsmyndighet og slett den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail to the Norwegian National Security Authority
without producing, distributing or retaining copies thereof.

References

Visible links
1. https://www.nsm.stat.no/
2. https://twitter.com/nsm_no
3. https://www.facebook.com/NSMnorge/

Hei

Når kan jeg forvente svar?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Foreløpig svar - Preliminary answer

Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv.

Your message is received and will be handled by our Records Office.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norwegian National Security Authority

P.O Box 814
N-1306 Sandvika

Norway

(+47) 6786 4000

https://www.nsm.stat.no

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben».

Har ikke fått svar. Ønsker svar. Dersom svar ikke kan gis ønsker jeg at klagen sendes videre til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/datain...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Foreløpig svar - Preliminary answer

Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv.

Your message is received and will be handled by our Records Office.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norwegian National Security Authority

P.O Box 814
N-1306 Sandvika

Norway

(+47) 6786 4000

https://www.nsm.stat.no

vis sitert seksjon

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4 Attachments

Vår saksreferanse: A03 – S:19/00725

 

Hei

 

NSM viser til din innsynsbegjæring, datert 18.02.19, vår bekreftelse på
mottak, datert 21.02.19, vår informasjon om forsinkelse av behandlingen,
datert 21.02.19, din purring på svar, datert 27.02.19, og din klage på
manglende svar, datert 05.03.19.

 

Opplysningene er unntatt offentlighet etter offentleglova § 14 og § 21.

Meroffentlighet er vurdert.

 

Du gis avslag på din innsynsbegjæring.

 

Med hilsen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Postboks 814

1306 Sandvika

T: 67 86 40 00

 

[1][IMG]    [2][IMG]    [3][IMG]

 

Denne e-posten har både leverings- og lesekvittering.

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

 

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak NSM,

Kan ikke se at hverken Offl §14 eller §21 er relevant her.
Ønsker utvidet og presis begrunnelse for avslaget ref Offl § 31.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Foreløpig svar - Preliminary answer

Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv.

Your message is received and will be handled by our Records Office.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norwegian National Security Authority

P.O Box 814
N-1306 Sandvika

Norway

(+47) 6786 4000

https://www.nsm.stat.no

vis sitert seksjon

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

4 Attachments

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 2.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 3.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 4.jpg

  0K Download

Vår saksreferanse: A03 – S:19/00725
 
Hei
 
Vi viser til din epost av 06.03.19 hvor du henviser til § 31 i
offentleglova og ønsker en mer utvidet og presis begrunnelse.
 
Din innsynsbegjæring er avslått med henvisning til offentleglovas § 14 og
§ 21.
NSM har etter § 31 gitt informasjon om hvilke hjempler som ligger til
grunn for vårt avslag.
Vi har ikke noe mer å tilføye.
 
[1]https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...
 
Med hilsen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Postboks 814
1306 Sandvika
T: 67 86 40 00
 
[2][IMG]     [3][IMG]     [4][IMG]
 
Denne e-posten har både leverings- og lesekvittering.
P Før du skriver ut: tenk på miljøet
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [[5]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1544]]
Sendt: 6. mars 2019 16:35
Til: Postmottak NSM
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Datainnbrudd -
Sunwind/Firmawebben
 
Kjære Postmottak NSM,
 
Kan ikke se at hverken Offl §14 eller §21 er relevant her.
Ønsker utvidet og presis begrunnelse for avslaget ref Offl § 31.
 
Med vennlig hilsen,
 
Hallvard Nygård
 

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Nasjonal sikkerhetsmyndighet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben».

Ønkser at dere vidersender klage til klageinstans dersom dere ikke tar klagen til følge.

Deres avslag:
"Din innsynsbegjæring er avslått med henvisning til offentleglovas § 14 og § 21."

Jeg klager på manglende henvisning etter § 31. Dette er fremdeles ikke gitt. Ønsker også å klage på selve avslaget.

Utdrag fra § 31:
"Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt."

En slik henvisning er ikke gitt.

Ang henvisning til § 14: Jeg har referert til et saksnummer og kommunikasjon med eksterne. Saksnummer kommer fra et mail som sannsynligvis kun brukes av eksterne parter. Dette gjelder altså definitivt IKKE organinterne dokument. Det gjelder kommunikasjon med eksterne. Finner derfor henvisning til § 14 ikke relevant. Dere mangler også henvisning til hvor i § 14 dere henviser.

Ang henvisning til § 21: Kan ikke se at dette angår nasjonale forsvars- og tryggingsinteresser. Dette er et lite norsk nettsted som har hatt datainnburdd. Opplysningene er gamle og for det meste kjent på internett allerede. Å si at disse opplysningen skal forsvare landet er ganske absurd.

At NSM alltid ønsker å bruke § 21 hver gang de blir spurt om innsyn holder ikke. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og ikke generelt.

Ønsker at journaloversikt sendes over. Dette må kunne sendes over uavhengig av klagesak.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/datain...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Foreløpig svar - Preliminary answer

Din melding er mottatt og vil bli ekspedert av vårt Arkiv.

Your message is received and will be handled by our Records Office.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norwegian National Security Authority

P.O Box 814
N-1306 Sandvika

Norway

(+47) 6786 4000

https://www.nsm.stat.no

vis sitert seksjon

Postmottak@fd.dep.no,

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2019/734 - 2 |
| Dato:         11.04.2019 |
+------------------------------------------------------------------------+

Foreløpig svar på klage

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[epostadresse]

Postmottak@fd.dep.no,

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2019/734 - 3 |
| Dato:         24.04.2019 |
+------------------------------------------------------------------------+

Klage på avslag om innsyn

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[epostadresse]