Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Kjære Voss kommune,

Søker innsyn i databaseskjema for sak- og arkivsystem. Spesifikt tabeller som inneholder journalposter som inngår i en postliste. Gjelder alle databaser som er brukt til å lagre data som inngår i postliste i årene 2008 til 2019. Ønsker å vite hvilke år som ligger i hvilke tabeller.

Denne henvendelsen er relatert til Offentleglova §9, men jeg ønsker ikke en sammenstilling av selve dataene, kun databaseskjema (eng. Database Schema). Databaseskjemaene kan representeres som skjermbilder fra SQL Studio, som SQL statements (CREATE TABLE), eller lignende.

IT-avdelingen deres må sannsynligvis hente ut disse oversiktene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kristin Jordal, Voss kommune

Hei,

Eg oppfattar at du ber om innsyn i tabellstruktur for journal frå database i sak/arkivsystema brukt av oss frå 2008 til no. Voss kommune har hatt og har hyllevaresystem frå eksterne leverandørar, og meiner at vi ikkje kan levere ut det du søker innsyn i med grunnlag i §13 Offentleglova §13.2 i Forvaltningslova.

Voss kommune avslår difor innsynsførespurnad datert 19.06.19 i databaseskjema for sak- og arkivsystem, og meiner at denne innsynsførespurnaden evt. må rettast til leverandørar av sak/arkivsystema. Voss kommune har nytta ESA og Public360 i perioden.

Mvh

Kristin Jordal
Arkivleiar

Voss kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1611]]
Sendt: onsdag 19. juni 2019 17:35
Til: Postmottak Voss kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Kjære Voss kommune,

Søker innsyn i databaseskjema for sak- og arkivsystem. Spesifikt tabeller som inneholder journalposter som inngår i en postliste. Gjelder alle databaser som er brukt til å lagre data som inngår i postliste i årene 2008 til 2019. Ønsker å vite hvilke år som ligger i hvilke tabeller.

Denne henvendelsen er relatert til Offentleglova §9, men jeg ønsker ikke en sammenstilling av selve dataene, kun databaseskjema (eng. Database Schema). Databaseskjemaene kan representeres som skjermbilder fra SQL Studio, som SQL statements (CREATE TABLE), eller lignende.

IT-avdelingen deres må sannsynligvis hente ut disse oversiktene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1611]

Er [Voss kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Voss kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Kristin Jordal,

Kjører dere løsningen på egne maskiner?
Eier dere databasene?
Eier dere innholdet i databasene?

Ønsker utvidet begrunnelse jf Offl §31. Jeg forstår ikke din henvisning "§13.2"

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Voss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Voss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Databaseskjema for sak- og arkivsystem».

Har ikke fått svar fra Kristin Jordal. Jeg sendte svar 24.06.2019 med spørsmål på deres avslag.

Kjører dere løsningen på egne maskiner?
Eier dere databasene?
Eier dere innholdet i databasene?

Ønsker utvidet begrunnelse jf Offl §31. Jeg forstår ikke din henvisning "§13.2"

Databaseskjema ligger lagret i databasen. Typisk i en tabell som heter information_schema. Etter Offl §9 kan man dermed søke innsyn i denne.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Voss kommune

1 Attachment

  • Attachment

    15 01291 129Vedk.klage p handtering av innsynsf respurnad i databaseskjema for sak arkiv system.pdf

    338K Download View as HTML

Til Mimes Brønn v/Hallvard Nygård
Dokument 15/01291-129 Vedk. klage på handtering av innsynsførespurnad i
databaseskjema for sak-/arkiv-system i saka Søknad om innsyn - Voss
kommune er sendt ut av Voss Kommune. Sjå vedlegg for innhald i utsendinga.
Dette er ein systemgenerert e-post, og skal ikkje svarast på.

Hallvard Nygård

Kjære Voss kommune,

Fint om dere kan svare på følgende spørsmål:
1. Kjører dere løsningen på egne servere?
2. Drifter dere databasene?
3. Eier dere innholdet i databasene?
4. Har dere produsert innholdet i databasene?

Trenger svar på dette for å skrive klage på svaret.

Databaseskjema er en tabell i databasen som man kan søke innsyn i etter Offl §9. Kanskje noe uklart i første melding fra meg, men skal gjør det klart i klage.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Voss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Voss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Databaseskjema for sak- og arkivsystem».

Jeg legger til grunn at dere eier dataene i databasen for postjournal. Jeg legger til grunn at dere også eier metadata om data deres i tabellene. Teknisk sett er det tabellen 'information schema' som jeg legger til grunn at ligger i deres database eller i en database dere har data i.

Jeg ønsker innsyn i data i databasen etter Offl § 9. Spesifikt er det databaseskjemaet, som ligger i databasen, jeg søker innsyn i. Denne går an å hente med en enkel SQL-spørring mot tabellen 'information_schema'. Henvendelsen er derfor innenfor Offentleglova §9 og kan hentes med enkle virkemidler.

Dataene i databasen, altså selve postlistene, kan man søke innsyn etter Offentleglova §9. Hvis man gjør det, så skal man få ut hele databasen, inkludert alle felt. Alle felt betyr at man få rimelig innsikt i hva metadata-tabellen 'informastion_schema' vil inneholde.

Dersom dere mener postlistene skal unndras med grunnlag i Offl § 13 og Forvaltningsloven § 13, så vil jeg gjerne ha det skriftlig.

Siden opplysningene jeg ønsker ligger i en database som eies av kommunen og beskriver data som eies og produseres av kommunen, så mener jeg dette er noe som ikke kan unndras offentleglova.

Metadataene om noen tabeller i et slik system gir ikke mye innsikt i tekniske innretninger. Dataene skal følge NOARK-standard og vil derfor inneholde rimelig det samme som en hver annen sak- og arkivløsning. De gir derimot verdifull innsikt i hvilke data man kan hente ut ved en senere spørsmål om data. F.eks. kan man bruke dataene til å lage ferdig en spørring til kommunen når man søker innsyn i databasen etter Offl §9.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Voss kommune, Voss kommune

Hei

Din e-post er registrert.
Vår systemansvarlig er på ferie og er først tilbake i uke 33 da du kan forvente et svar.

Helsing
Dokumentsenteret i Voss kommune
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1611]>
Sendt: fredag 19. juli 2019 23.52
Til: Postmottak Voss kommune <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Kjære Voss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Voss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Databaseskjema for sak- og arkivsystem».

Jeg legger til grunn at dere eier dataene i databasen for postjournal. Jeg legger til grunn at dere også eier metadata om data deres i tabellene. Teknisk sett er det tabellen 'information schema' som jeg legger til grunn at ligger i deres database eller i en database dere har data i.

Jeg ønsker innsyn i data i databasen etter Offl § 9. Spesifikt er det databaseskjemaet, som ligger i databasen, jeg søker innsyn i. Denne går an å hente med en enkel SQL-spørring mot tabellen 'information_schema'. Henvendelsen er derfor innenfor Offentleglova §9 og kan hentes med enkle virkemidler.

Dataene i databasen, altså selve postlistene, kan man søke innsyn etter Offentleglova §9. Hvis man gjør det, så skal man få ut hele databasen, inkludert alle felt. Alle felt betyr at man få rimelig innsikt i hva metadata-tabellen 'informastion_schema' vil inneholde.

Dersom dere mener postlistene skal unndras med grunnlag i Offl § 13 og Forvaltningsloven § 13, så vil jeg gjerne ha det skriftlig.

Siden opplysningene jeg ønsker ligger i en database som eies av kommunen og beskriver data som eies og produseres av kommunen, så mener jeg dette er noe som ikke kan unndras offentleglova.

Metadataene om noen tabeller i et slik system gir ikke mye innsikt i tekniske innretninger. Dataene skal følge NOARK-standard og vil derfor inneholde rimelig det samme som en hver annen sak- og arkivløsning. De gir derimot verdifull innsikt i hvilke data man kan hente ut ved en senere spørsmål om data. F.eks. kan man bruke dataene til å lage ferdig en spørring til kommunen når man søker innsyn i databasen etter Offl §9.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1611]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak Voss kommune,

Det er uke 33. Når kan jeg forvente svar denne uka?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård