Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Innsynshenvendelsen ble avvist av Bømlo kommune.

Hallvard Nygård

Kjære Bømlo kommune,

Søker innsyn i databaseskjema for sak- og arkivsystem. Spesifikt tabeller som inneholder journalposter som inngår i en postliste. Gjelder alle databaser som er brukt til å lagre data som inngår i postliste i årene 2008 til 2019. Ønsker å vite hvilke år som ligger i hvilke tabeller.

Denne henvendelsen er relatert til Offentleglova §9, men jeg ønsker ikke en sammenstilling av selve dataene, kun databaseskjema (eng. Database Schema). Databaseskjemaene kan representeres som skjermbilder fra SQL Studio, som SQL statements (CREATE TABLE), eller lignende.

IT-avdelingen deres må sannsynligvis hente ut disse oversiktene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bømlo kommune, Bømlo kommune

Hei!

 

Dette er ei automatisk stadfesting på mottatt e-post til Bømlo kommune.

 

Din e-post vil bli vidaresendt til rett mottakar eller til arkivtenesta
for registrering.

 

 

Med vennleg helsing

 

Fellessekretariatet

 

Bømlo kommune

 

postmottak@bomlo.kommune.no, Bømlo kommune

1 Attachment

Vår ref 2016/182

Med helsing
Aud Gunn Løklingholm | assisterande rådmann
e-post: [epostadresse]

Hallvard Nygård

Kjære [email address],

Dårlig formulert i min første henvendelse. Disse opplysningene om databasetabellene ligger i "information_schema"-tabellen/tabellene (avhengig av databasemotor). Det er derfor korrekt at dette er en henvendelse om data fra en database. Altså etter Offl §9. Det er data om databasen (metadata).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bømlo kommune, Bømlo kommune

Hei!

 

Dette er ei automatisk stadfesting på mottatt e-post til Bømlo kommune.

 

Din e-post vil bli vidaresendt til rett mottakar eller til arkivtenesta
for registrering.

 

 

Med vennleg helsing

 

Fellessekretariatet

 

Bømlo kommune

 

postmottak@bomlo.kommune.no, Bømlo kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over innsyn etter Offentleglova Databaseskjema for sak og arkivsystem.pdf

    116K Download View as HTML

Vår ref 2016/182

Med helsing
Aud Gunn Løklingholm | assisterande rådmann
e-post: [epostadresse]

Kjære [email address],

Jeg presiserer igjen. Jeg søker innsyn i DATA SOM LIGGER I DERES DATABASE. Uthenting via SQL-spørring er en enkel fremgangsmåte. Hele Offentleglova §9 er derfor oppfylt.

Offentleglova §9:
"Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar."

Ikke omtal dette som "data om database". Dette er "data i databasen". Det ligger i tabell som ligger i databasen. Altså data elektronisk lagret i databasen til organet.

I deres avslag har dere ikke presisert hvilken paragraf og ledd dere avslår med. Vennligst kom med korrekt lovhenvisning jmf. Offl. § 31:
"Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt"

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bømlo kommune, Bømlo kommune

Hei!

 

Dette er ei automatisk stadfesting på mottatt e-post til Bømlo kommune.

 

Din e-post vil bli vidaresendt til rett mottakar eller til arkivtenesta
for registrering.

 

 

Med vennleg helsing

 

Fellessekretariatet

 

Bømlo kommune

 

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Svaret fra Fylkesmannen er sendt til adressen for henvendelsen til Sveio: https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Fylkesmannen i Vestland avviste klagen for både Sveio og Bømlo. Avslagene var noenlunde like. Klage er sendt til Sivilombudsmannen for begge.

Bøe, Silje Sævik,

2 Attachments

Hei,

 

Viser til din henvendelse av 27.08.2019. Vedlagt er vårt vedtak i sak om
klage over Bømlo kommune sitt avslag på innsyn av 28.06.2019.

 

Med vennlig hilsen

Silje Sævik Bøe
seniorrådgiver

[1]Fylkesmannen i Vestland

Telefon: 55 57 21 25
E-post: [epostadresse]
Web: www.fylkesmannen.no/vl

 

References

Visible links

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Sivilombudsmannen har bedt FM i Vestland om informasjon. Saksnummer hos SM er 2019/3379.