Container og søppelposer i gatebildet i Oslo

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

I medhold av offentlighetsloven:

-Ber om informasjon om gjeldende regler for containere i gatebildet i Oslo. Det vil si hvilke regler er det som gjelder for containere utplassert i gata og når/hvor det ikke er tillatt med containere i gatene.

-Hvordan tillempes reglene hos trafikkkontrollørene med containere og søppel i poser av eksempel merket "Alt i Sekk" og liknende aktører.

-Hvordan bidrar Bymiljøetaten aktivt med å informere container brukere som eksempel større aktører/byggefirmaer om hva er tillatt og forbudt, og eventuelt søppel i sekk. Er det dokumentert med eks utsendelse av informasjon, eller med kontrakter mellom aktører.

-Det er også av interesse å ha innsyn i antall straffegebyrer/bøter som er utskrevne og har med mistenkte brott av gjeldende containerregler i Oslo å gjøre. Antall utskrevne gebyrer i 2018 og i år, med muligens tids info dvs hvilken måned/uke/dag, om det lar seg gjøre.

-Hvor stort antall straffegebyrer som deles ut for mistenkte brott på regelverket med utplassering av containere og søppelposer klages på, og frafalles ved klagebehandlingen.

Sentrale strøk i Oslo er av størst interesse, dvs område som er (opp til) 45 maks 60 minutters gangavstand fra sentrum av byen. Gangavstand for en frisk og voksen person som vil forbedre bymiljøen med å ikke bruk seg av bil.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak Bymiljøetaten, Oslo kommune, bymiljøetaten

Bymiljøetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Din henvendelse vil bli
videresendt aktuell saksbehandler for behandling. Normal
saksbehandlingstid er 14 dager.

 

Med vennlig hilsen

Bymiljøetaten
Oslo kommune

Sentralbord: 21 80 21 80

Postadresse:

                Postboks 636 Løren

                0507 Oslo

 

Besøksadresse:

                Karvesvingen 3

                0579 Oslo
[1][Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]

[2]www.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.oslo.kommune.no/

Erik Hegbom, Oslo kommune, bymiljøetaten

7 Attachments

Hei

De som ønsker å sette ut containere på offentlig gategrunn må inngå en
avtale med Bymiljøetaten. I tillegg må det søkes om utplassering av
container for hvert enkelt tilfelle. Firmaet betaler gateleie.

Instruks/regler for plassering av container følger vedlagt.

 

Våre bybetjenter utfører kontroll av containere. Betjenten vurderer om
inntauing er nødvendig eller pålegg til Containerfirmaet. Det er ikke
hjemmel for å skrive gebyr på containere.

 

Bymiljøetaten har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på regelverket med
hensyn til avfallssekker. I dag skrives det ikke ut gebyr for dette, men
som nevnt er dette under vurdering.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Erik Hegbom

seksjonssjef vaktsentralen

 

Bypatruljen

Bymiljøetaten

Oslo kommune

 

Telefon 23482204 / 23 48 21 00

Sentralbord: 218 02 180

 

[1]www.oslo.kommune.no

 

[2]Følg oss på Facebook   [3]Følg oss på Twitter   [4]Bildebank
Flickr   [5]YouTube   [6]Følg oss på LinkedIn   [7]Beskrivelse:
Beskrivelse: pinterest

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må.

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Ørvar Sigfusson [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1593]]

Sendt: søndag 2. juni 2019 18:02

Til: Postmottak Bymiljøetaten

Emne: innsyn etter Offentleglova - Container og søppelposer i gatebildet i
Oslo

 

Kjære Oslo kommune, bymiljøetaten,

 

I medhold av offentlighetsloven:

 

-Ber om informasjon om gjeldende regler for containere i gatebildet i
Oslo. Det vil si hvilke regler er det som gjelder for containere
utplassert i gata og når/hvor det ikke er tillatt med containere i gatene.

 

-Hvordan tillempes reglene hos trafikkkontrollørene med containere og
søppel i poser av eksempel merket "Alt i Sekk" og liknende aktører.

 

-Hvordan bidrar Bymiljøetaten aktivt med å informere container brukere som
eksempel større aktører/byggefirmaer om hva er tillatt og forbudt, og
eventuelt søppel i sekk. Er det dokumentert med eks utsendelse av
informasjon, eller med kontrakter mellom aktører.

 

-Det er også av interesse å ha innsyn i antall straffegebyrer/bøter som er
utskrevne og har med mistenkte brott av gjeldende containerregler i Oslo å
gjøre. Antall utskrevne gebyrer i 2018 og i år, med muligens tids info dvs
hvilken måned/uke/dag, om det lar seg gjøre.

 

-Hvor stort antall straffegebyrer som deles ut for mistenkte brott på
regelverket med utplassering av containere og søppelposer klages på, og
frafalles ved klagebehandlingen.

 

Sentrale strøk i Oslo er av størst interesse, dvs område som er (opp til)
45 maks 60 minutters gangavstand fra sentrum av byen. Gangavstand for en
frisk og voksen person som vil forbedre bymiljøen med å ikke bruk seg av
bil.

 

Med vennlig hilsen,

 

Ørvar Sigfusson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1593]

 

Er  [Oslo kommune, bymiljøetaten henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Oslo kommune, bymiljøetaten? I så fall, vær så
snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.oslo.kommune.no/
2. http://www.facebook.com/Bymiljoetaten
3. http://twitter.com/Bymiljoetaten
4. http://www.flickr.com/photos/46959880@N07/
5. http://www.youtube.com/bymiljoetaten
6. http://www.linkedin.com/company/bymilj-e...
7. http://pinterest.com/bymiljoetaten/

Ørvar Sigfusson

Kjære Erik Hegbom,

I deres skriv da sies det at det ikke er hjemmel å skrive ut straffegebyrer på containere eller søppelsekker fra spesielle firmaer i gaten. Med det som grunnlag da er det å spørre hvordan det er mulig å skrive bøter på hus/gårdseiere om det står eks. søppel som bilbatteri foran huset. Søppel som en bileier og ikke hus/gårds eier har satt ifra seg, det vil si huseier blir bøtelagt.

Om det ikke skrives utlegg da skal andre metoder vel brukes effektivt til og bremse opp misbruk av avtaler og regler som gjelder. Hvor mange containere totalt er fjernet fra gater i Oslo i 2018 og nå i 2019?
Har container vært fjernet i de aktuelle dagene som det er forbudt med utplassering av containere i Oslo noen gang?

Nå er pinsen og i alle reglene om utplassering av containere i Oslo er det forbudt med containere i Oslo den 1. januar, 1. og 17. mai og i pinsen. Jeg har merket meg at det er en del containere i gaten i Oslo på alle de dagene, og på de samme plassene. Har Bymiljøetaten en standard prosedyre som kan gjengi utplasseringer av containere i Oslo i de aktuelle dagene som det er forbudt med containere i gatene i Oslo?

Om det er forbudt med utplassering i de dagene som nevnes foran og i deres regleverk, er det å tolke som avtalebrott som Bymiljøetaten har gjort med firmaer som har containere utplassert da? Kan det ha påvirkning av videre samarbeide med vedkommende firma?
Eller er det mangel fra Bymiljøetatens side å følge opp med å følge reglene som Bymiljøetaten skal følge i punkt og prikk uten å vise noen form for forskjellsbehandling?

Hvilket organ er det som kan gå å se etter at Bymiljøetaten følger regler som er satt og forskjellsbehandler ikke folk flest med sine handlinger, eller mangel på handling rettere sagt?

Det er lett å fjerne biler men har containere en annen dimensjon med tolkning av regelverket hva angår å følge reglene, eller er det Bymiljøetaten som somler med sine oppgaver når reglene følges ikke med utplasseringa og når det er forbudt.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson