Brukes boken «Vi i verden» i Osloskolen?

Oslo kommune, utdanningsetaten hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

Et oppslag i dagens Dagbladet[1], omhandler læreboken brukt i Kolvereid i Nord-Trøndelag for faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Boken hetet «Vi i verden» og er gitt ut av Cappelen Damm i 2006[2]. Boken har også en tilhørende nettjeneste[3] med ressurser relatert til boken. Er denne boken i bruk i grunnskolen i Oslo? I så fall, på hvilke klassetrinn og skoler?

[1] <URL: http://www.dagbladet.no/2015/08/21/nyhet... >
[2] <URL: https://www.cappelendammundervisning.no/... >
[3] <URL: http://viiverden.cappelendamm.no/ >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Hilde Gran, Oslo kommune, utdanningsetaten

1 Attachment

Til  P. Reinholdtsen.

 

Utdanningsetaten har ingen oversikt over lærebøker og læremidler som
benyttes på den enkelte skole i Oslo. Skolene står fritt til å velge
læreverk/ læremidler i undervisningen.

 

Vennlig hilsen

 

Hilde Gran

avdelingsdirektør

Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet

[1]Beskrivelse: cid:image001.png@01CB6536.E5855130

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Dir. tlf.: +47 23 46 72 13

Mob.tlf. : +47 99 25 53 77 

[2][epostadresse]

 

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Heidi Randem På vegne av Postmottak Utdanningsadm
Sendt: 23. august 2015 12:28
Til: Hilde Gran
Kopi: Astrid Søgnen
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Brukes boken «Vi i
verden» i Osloskolen?

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: P. Reinholdtsen [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #28]]

Sendt: 21. august 2015 14:28

Til: Postmottak Utdanningsadm

Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Brukes boken «Vi i
verden» i Osloskolen?

 

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

 

Et oppslag i dagens Dagbladet[1], omhandler læreboken brukt i Kolvereid i
Nord-Trøndelag for faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). 
Boken hetet «Vi i verden» og er gitt ut av Cappelen Damm i 2006[2].  Boken
har også en tilhørende nettjeneste[3] med ressurser relatert til boken. 
Er denne boken i bruk i grunnskolen i Oslo?  I så fall, på hvilke
klassetrinn og skoler?

 

[1] <URL:
[4]http://www.dagbladet.no/2015/08/21/nyhet...
>  [2] <URL:
[5]https://www.cappelendammundervisning.no/...
[3] <URL: [6]http://viiverden.cappelendamm.no/ >

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #28]
4. http://www.dagbladet.no/2015/08/21/nyhet...
5. https://www.cappelendammundervisning.no/...
6. http://viiverden.cappelendamm.no/
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers