Brukerorganisasjonenes krav om menneskerettigheter for rusmiddelbrukere

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2016/102 dokument 20, 25 og 32?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/102-25 Foreningen Normal Norge
Dokument: Om norsk ruspolitikk og menneskerettigheter

Deres bestilling av innsyn i dokument 25 i sak 16/102 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/102-32 Foreningen Normal Norge
Dokument: Henvendelse fra brukerorganisasjonene på rusfeltet om avkriminalisering og menneskerettigheter

Deres bestilling av innsyn i dokument 32 i sak 16/102 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Kjære Postmottak,

Kunne jeg også fått innsyn i brev med dato 26. august 2016 i sak 16/102 fra HOD til Normal Norge signert Bent Høie? Usikker på om det er journalført korrekt, det er et tre sider langt brev.

Dokument 20 mangler fortsatt.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

5 Attachments

Sak: 16/102-20 Foreningen Normal Norge
Dokument: Oversendelse - Spørsmål om menneskerettigheter og avkriminalisering av narkotika

Deres bestilling av innsyn i dokument 20 i sak 16/102 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/102-31 Foreningen Normal Norge
Dokument: Spørsmål om menneskerettigheter og avkriminalisering av narkotika

Deres bestilling av innsyn i dokument 31 i sak 16/102 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet