Brannvesenet på Romerike

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Kan dere sende kopi av alle dokumentene i sak 2014/8405, med sakstittel "Øvre Romerike Brann og Redning - Arbeidsforhold - Klage avslag innsyn - Raumnes"?

Med vennlig hilsen,

Bjørn

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli registrert eller videresendt til
rett avdeling eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn og
adresse, må du sende den inn på nytt, slik at saken kan bli korrekt
registrert. Embetets saksbehandlingstid kan variere fra sak til sak, men
du vil under alle omstendigheter høre fra oss innen 3 måneder. 

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan eventuelt bli lest
av uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I
slike saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [1][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [2]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[3]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Rødde, Maria Giessing Kallevik, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

18 Attachments

 

Viser til mottatt innsynskrav:

 

Fra: Bjørn [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #198]]
Sendt: 24. september 2016 17:32
Til: Postmottak Oslo og Akershus
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Brannvesenet på
Romerike

 

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

 

Kan dere sende kopi av alle dokumentene i sak 2014/8405, med sakstittel
"Øvre Romerike Brann og Redning - Arbeidsforhold - Klage avslag innsyn -
Raumnes"?

 

Med vennlig hilsen,

 

Bjørn

 

Vedlagt følger ønskede dokumenter.

 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dokument 8 ikke oversendes da dette er
den usladdet versjonen av dok 10 i samsvar med Fylkesmannens omgjøring i
tråd med Sivilombudsmannens kritikk. Dok 2 er sladdet i overenstemmelse
med Sivilombudsmannens uttalelse.

Vennlig hilsen

Maria Giessing Kallevik Rødde
rådgiver, juridisk avdeling

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 35 78
[epostadresse]
www.fmoa.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #198]