Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Arne Larsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune

Vi venter på at Arne Larsen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Fredrikstad kommune,

Ber vennligst om innsyn i fullstendige regnskapsbilag for disse prosjekter:

RE7263 MONOZIKE
for artene 1150, 1179 og 1270

RE7275 PAMOJA4
for artene 1117, 1150, 1160 (spesifisert) og 1179

RE7273 PAMOJA3
for artene 1117, 1150,1160 (spesifisert) og 1179

Ber om innsyn i i regnskapsrapportene for PAMOJA1 og PAMOJA2.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Forel pig svar Innsynsbegj ring Bistandsmidler til samarbeidsprosjekt H yskolen i stfold Frpdf.pdf

  89K Download View as HTML

Vår ref 2019/12474

Vennlig hilsen
Astrid Nybøle | leder
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Liv Kristin Kubberød | HR-sjef
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Forlenget frist forel pig svar innsyn i bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune Monozike o.pdf

  86K Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune.pdf

  19.7M Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune.pdf

  23.0M Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune.pdf

  20.8M Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune.pdf

  20.8M Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune.pdf

  15.9M Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova Bistandsprosjekter i Fredrikstad kommune.pdf

  7.3M Download View as HTML

Vår ref 2019/12796

Vennlig hilsen
Mona Irene Wennsten | økonomikonsulent
e-post: [epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Arne Larsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.