Bevaring av statistisk materiale

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Arkivverket,

Kan dere sende kopi av dokumentene i sak 2015/23563?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Post Arkivverket, Arkivverket

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.
Normal saksbehandlingstid er inntil 15 arbeidsdager.

 

Med hilsen
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Arkivverket har teke imot e-posten din. Førespurnaden blir behandla så
raskt som mogleg.
Skriftlege førespurnader blir vanlegvis handsama i løpet av 15
arbeidsdagar.

 

Med helsing
Arkivverkets e-postmottak

-----

 

Dát lea automáhtalaš duođaštus ahte mii leat ožžon du e-boasta. Du
jearaldat meannuduvvo nu fargga go vejolaš.
Dábálaš áššemeannudanáigi lea 15 bargobeaivve sisa.

 

Dearvvuođaiguin
Arkiivadoaimmahagas

-----

 

We have received your e-mail and will deal with your request during 15
working days.

 

Yours sincerely,
The National Archives of Norway

 

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D1D828.82A7C6E0
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~

Arkivverket

4 Attachments

Vi viser til din henvendelse av 30.09.2016 hvor du ber om innsyn i sak
2015/23563. Dokumentene følger vedlagt.

B. Waldron la igjen en merknad ()

Merkelig at dokumentene i denne saken ikke ser ut til å ha blitt journalført hos SSB.

https://oep.no/search/result.html?caseNu...