Bestemmelser om opplæring av personell i Sivilforsvaret

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Jeg ber med dette om innsyn i Bestemmelser om opplæring av personell i Sivilforsvaret.

Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.