Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014

Bergen kommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Bergen kommune,
Jeg ber i medhold av offentligloven, om innsyn i besøksprotokollen i Rådhuset for perioden mai og juni 2014.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Hovedpostmottak, Bergen kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andrine Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1363]]
Sendt: 16. september 2018 21:29
Til: Hovedpostmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014

Kjære Bergen kommune,
Jeg ber i medhold av offentligloven, om innsyn i besøksprotokollen i Rådhuset for perioden mai og juni 2014.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1363]

Er [Bergen kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Bergen kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hille, Eva, Bergen kommune

1 Attachment

  • Attachment

    VS innsyn etter Offentleglova Bes ksprotokoll r dhuset mai juni 2014.pdf

    212K Download View as HTML

Hei, viser til din epost hvor du ber om innsyn i besøksprotokoll man-juni
2014. Vi har ikke besøksprotokoll på rådhuset og hadde det heller ikke i
2014. På rådhuset er det slik at de som venter gjester er ansvarlig for å
ta i mot gjesten og følge gjesten ut etter besøket.

 

Vennlig hilsen

 

Eva Hille

Kommunikasjonsdirektør, Seksjon informasjon

 

[1]Bergen.kommune.no

Postboks 7700 | 5020 Bergen

Mobil:  991 07 165

 

Vil du følge med på politiske beslutninger, byutvikling og
aktivitetstilbud fra oss? [2]Abonner på nyhetsbrev eller følg oss på
[3]Facebook | [4]Twitter | [5]Instagram - ung

[6]www.bergen.kommune.no/hvaskjer  

 

References

Visible links
1. http://bergen.kommune.no/
2. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/p...
3. http://www.facebook.no/bergenkommune
4. http://twitter.com/bergenkommune
5. https://www.instagram.com/bergenkommune_...
6. http://www.bergen.kommune.no/hvaskjer